Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE:

INSCRIPCIÓ

dimarts, 3 de desembre de 2019

Després de les modificacions normatives realitzades pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació, sobre l'art. 45 de la LOI, s'ha produït una ampliació generalitzada en l'obligació d'implantació de Plans d’Igualtat a les empreses amb més de 50 treballadors -dins d'un període transitori de tres anys a comptar des del 7 de març de 2019- enfront de les de més de dos-cents cinquanta fixada amb anterioritat. (art. 85 ET; arts. 45-49 LOI i art. 1 i DT12ª RD-llei 6/2019).

Tanmateix, totes les empreses venen obligades a establir mesures d’igualtat des de l’aprovació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

Els plans d'igualtat de les empreses i organitzacions són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de fer una diagnosi de situació, per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i per eliminar la discriminació per raó de sexe.

Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats.

La diagnosi és l'etapa crucial en el procés d'elaboració d'un pla d'igualtat. Una diagnosi completa  i tivaiva assegurarà l'efectivitat del pla d'acció i, per tant, l’erradicació de les
desigualtats en l'empresa. Aquest primer pas permet conèixer quina és la situació en igualtat d'oportunitats de dones i homes en l'organització A partir dels resultats d'aquesta anàlisi es realitzarà el disseny del pla, que incidirà en els àmbits on la diagnosi hagi detectat desigualtats.

És per tot l’anterior, que l’objectiu d’aquesta jornada és exposar les obligacions de les empreses en matèria d’igualtat i les novetats introduïdes pel RDL 6/2019 així com donar eines a les empreses per a facilitat la implantació i la promoció de la igualtat de gènere.

Horari: 9:15 h - 12:00 h
Lloc: Rambla Ferran, 32
Ponents: Sra. Lurdes Biosca / Ana Alós Ramos, sòcia del Bufet Uría Méndez Abogados/Mireia Recio Ortega, tècnica del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball

 

 

Vols més informació?

Nom

Empresa

Correu Electrònic

Comentaris

 
 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org