Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

Publicada al Butlletí Oficial de l'Estat la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

divendres, 10 de novembre de 2017

En data d'avui ha estat publicada al Butlletí Oficial de l'Estat la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Us adjuntem link per a la seva consulta íntegra. 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/09/pdfs/BOE-A-2017-12902.pdf

 

Vols més informació?

Nom

Empresa

Correu Electrònic

Comentaris

 
 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org