Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

Participació dels treballadors eleccions al Parlament de Catalunya dia 21 de desembre

divendres, 10 de novembre de 2017

 

El passat dia  3 de novembre, es va publicar RD 953/2017, de 31 d’octubre, pel qual es dicten normes complementàries per la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya
2017, que, entre altres qüestions, estableix les instruccions necessàries per a garantir la participació dels treballadors/es d’empreses privades,  a les referides eleccions:

1.-  El dia de les eleccions, en aquelles localitats en les que no sigui dia festiu, les empreses hauran de concedir als treballadors i treballadores, que tinguin la condició de
electors i que tinguin l’obligació de treballar a la data, un permís de fins a 4 hores dins de la jornada laboral que els correspongui, retribuït i no recuperable.

2.- Els treballadors que acreditin la seva condició de membre de la mesa electoral o d’interventor o interventora i, que tinguin l’obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a gaudir d’un permís retribuït  i no recuperable durant la jornada complerta del dia de la votació i, també, d’un permís retribuït durant les 5 primeres hores del dia immediatament posterior.

3. Treballadors/res que acreditin la seva condició d’apoderats i que no gaudeixin d’un descans  el dia de la votació,tenen dret a un permís retribuït durant el dia de la votació. 

 

Vols més informació?

Nom

Empresa

Correu Electrònic

Comentaris

 
 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org