Racó de l'Associat

LOGO FGC SMALL LOGO AEF SMALL LOGO AGRISEC SMALL LOGO FES SMALL LOGO GSAS SMALL

Vols Associar-te?

Associa't i gaudeix de tots els avantatges que t'ofereix COELL

Signat el calendari laboral del sector de la Construcció de Lleida per a l’any 2015

La jornada laboral per a l’exercici de 2015 serà de 40 hores setmanals amb un màxim total de 1.738 hores anuals de treball efectiu

dimecres, 24 de desembre de 2014

El calendari laboral del sector de la construcció de Lleida per a l’any 2015 s’ha signat a la seu de COELL entre els representants de la Federació de Gremis de la Construcció de Lleida i els representants de les organitzacions sindicals UGT i CCOO.

Així, la comissió negociadora acorda establir el calendari laboral per a l’any 2015 en els següents termes:

1.- La jornada laboral per a l’exercici de 2015 serà de 40 hores setmanals amb un màxim total de 1.738 hores anuals de treball efectiu.

2.- Les festes oficials a Catalunya fixades en el calendari per a l’any 2015 són:

1 de gener (Any Nou)

6 de gener (Reis)

3 d’abril (divendres Sant)

6 d’abril (Pasqua)

1 de maig (Festa del treball )

15 d’agost  (l’Assumpció)

11 de setembre ( Diada Nacional)

1 de novembre (Tots Sants)

6 de desembre ( Dia de la Constitució)

8 de desembre (Immaculada Concepció)

25 de desembre (Nadal)

26 de desembre (Sant Esteve)

 3.- A més de les festes esmentades, s’hauran d’incloure les 2 festes locals del respectiu municipi. En el supòsit que les dues festes locals que s’han fixat, coincideixin amb dissabte,
diumenge, festiu per conveni, festiu nacional o autonòmic, es traslladarà  al primer dia laborable següent.

 

4.- La jornada laboral festiva segons el conveni col·lectiu serà els dies 2 d’abril  i 24 i 31 de desembre.

 

5.- Les parts estableixen que serà festa per conveni per a l’any 2015 els següents dies: 2 de gener, 5 de gener,  9 d’octubre, 7 de desembre i 28,29 i 30 de desembre.

 6.- En quant a les 6 hores que superen la jornada anual de 1738 hores, empresa i treballador pactaran o bé treballar sis dies set hores o bé gaudir 6 hores de permís personal, no podent- se acumular en un mateix dia, excepte acord en contrari entre les parts .

El calendari laboral fixat serà d’aplicació a totes aquelles empreses que no en pactin un altre diferent amb el Comitè d’Empresa, Delegats de personal, o amb els seus treballadors en defecte d’aquells.

Aquest calendari serà susceptible de modificació  en el supòsit que la jornada laboral anual prevista al Conveni General del Sector de la Construcció aplicable sigui modificada.

 

 

Vols més informació?

Nom

Empresa

Correu Electrònic

Comentaris

 
 
 
Rambla Ferran, 32 / 25007 Lleida - 973 23 21 66 coell@coell.org