AUTOCAD 2D

OBJECTIUS

Objectius generals:

– Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 2 dimensions.

Objectius específics:

– Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació. – Conèixer els mètodes de dibuix assistit per ordinador, gestió de dibuixos, treball amb objectes, ordres de visualització, extracció d’informació, propietats dels objectes, treball amb textos, ombrejat d’àrees,

CONTINGUTS

1.- Introducció a un sistema CAD

1.1.- Interfície de l’aplicació i entorn de treball.

1.2.- Personalització e la barra d’estat

1.3.- Tipus de Fitxers. Fitxer de treball, plantilles i fitxers d’intercanvi.

2.- Procediments per a l’entrada d’ordres

2.1.- Línia de comanament.

2.2.- Comanaments i Variables de sistema

2.3.- Quadres de diàleg

2.4.- Paletes

3.- Utilitats i ordres d’ajuda al dibuix

3.1.- Encuadre

3.2.- Visualització: Zoom, tipus de zoom i Vistes amb nom.

3.3.- Mètodes de Selecció d’objectes

3.4.- Reixeta, forçar el cursor, Referència a objectes, “Rastreo a Referencia a objetos”

4.- Sistemes de coordenades

4.1.- Símbols del sistemes de coordenades

4.2.- Conceptes bàsics: SCU i SCP

4.3.- Coordenades Cartesianes i Coordenades Polars.

4.4.- Ajudes al dibuix associades amb les coordenades: ORTHO, RASTREO POLAR.

4.5.- Entrada dinàmica de coordenades

5.- Control de capes i tipus de línia

5.1.- Concepte de capa

5.2.- Paràmetres d’una capa: nom, color, tipus de línia, i gruix de línia.

5.3.- Estats d’una capa: activa, desactiva, inutilitzada, reutilitzada, bloquejada i desbloquejada.

5.4.- Filtres de capa: filtre de grup i filtre de propietats

5.5.- Administrador d’estats de capa

5.6.- Tipus de línia i escala de tipus de ràpid

5.7.- Reutilitzar capes: DesignCenter: El contingut intern d’un fitxer dwg.

6.- Ordres de dibuix

6.1.- Ordres bàsiques de dibuix: Línia, Rectangle, Polígon. Cercle, Arc, punt.

6.2.- Dibuix i edició de polilínies 2D. Polilínies amb gruix.

6.3.- Regió i Contorn.

6.4.- Spline.

6.5.- Ombrejat, Degradat i hèlix.

6.6.- Propietats dels objectes, Punts de pinçament i operacions amb entitats.

7.- Ordres d’edició

7.1.- Ordres bàsiques d’edició: esborrar, desplaçar, copiar, desfase i girar.

7.2.- Longitud, retallar, allargar, partir, estirar, escalar, xamfrà i entroncament.

7.3.- Simetria, matriu i descomposar.

7.4.- Dividir i graduar.

7.5.- Ajuntar, partir i Alinear .

8.- Blocs i atributs

8.1.- Avantatges de treballar amb blocs.

8.2.- Creació i inserció simple de blocs.

8.3.- Text i Atributs.

8.4.- Edició de blocs.

8.5.- Exportació de blocs i biblioteques de blocs.

8.6.- Blocs dinàmics.

9.- Acotació

9.1.- Estils de cota. Creació i personalització.

9.2.- Acotació Anotativa.

9.3.- Acotació lineal, alineada, angular, longitud d’arc, radi, diàmetre i coordenada.

9.4.- Acotació continuada i linea de base

9.5.- Comanaments d’edició de cotes

9.6.- Acotació ràpida.

9.7.- Edició dels paràmetres d’una cota.

9.8.- Directriu. Estils de directriu.

10.- Imprimir.

10.1.- Presentacions: Configuració i creació.

10.2.- Visualització i impressió: espai model i espai presentació.

10.3.- Creació de finestres en els espais model i paper.

10.4.- Ajustament a escales normatives.

10.5.- Inserció del Caixetí

10.6.- Traçar.

 

GENERALITATMINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

Inici de curs 2023

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
40 Hores
Pendent de confirmar
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.