AUTOCAD 3D

OBJECTIUS

Objectiu general:

– Identificar les eines de les quals disposa AutoCAD per millorar el disseny assistit per ordinador en 3 dimensions.

Objectius específics:

– Conèixer els detalls de l’eina i totes les seves opcions de funcionament tal com queden descrits en els continguts presentats a continuació.

– Utilitzar els sistemes de creació geomètrica en 3D per crear objectes en superfícies, malles i sòlids.

– Generar imatges foto-realistes dels models tridimensionals assignant materials i llums.

– Crear presentacions que permetin imprimir diferents vistes dels models en 3D acotades.

CONTINGUTS

1. Introducció a un sistema CAD

1.1. Diferencies entre AutoCAD i una aplicació Paramètrica.

1.2. Repàs de la interfície de l’aplicació i entorn de treball.

1.3. Repàs de Personalització de la barra d’estat

1.4. Espai de treball en 3 dimensions.

2. Conceptes i procediments bàsics per treballar en 3D.

2.1. El sistema Universal de coordenades (UCS) i l’espai 3D.

2.2. Repàs de les coordenades cartesianes i polars.

2.3. Introducció de coordenades 3D. Coordenades esfèriques i cilíndriques

2.4. Administració del sistema de coordenades personals d’AutoCAD (SCP).

2.5. Eines de canvi de SCP.

2.6. Treball amb models de malles “alàmbricas” en l’espai 3D.

2.7. El “Gizmo” 3D: gestió del moviment, escala i gir dels objectes.

2.8. Corbes en 3D.

3. Ordres de visualització

3.1. Repàs d’enquadre i Zoom.

3.2. View cube i Orbita 3D.

3.3. Vistes amb nom i Vistes personalitzades.

3.4. L’administrador de vistes.

3.5. Estils visuals.

3.6. Treballar amb diverses finestres gràfiques a l’espai model.

4. Creació i edició de models sòlids

4.1. Iniciació al modelatge de sòlids. Primitives de sòlids.

4.2. De textura quadrada, cilindre, con, sfera, piràmide, tascó i toroide.

4.3. Polisòlid. 4.4. Pressionar Estirar.

4.5. Us d’operacions booleanes amb sòlids.

4.6. Creació de sòlids a partir d’objectes 2D. Extrusió, revolució, i talls.

4.7. Eines de creació de sòlids complexes: Escombrar i “solevado”.

4.8. Eines d’edició d’objectes sòlids. Edició d’ares i d’arestes.

4.9. Visualització i us de sòlids 5. Creació i edició de models de superfície.

5.1. Superfícies extrudides i planes.

5.2. Eines de creació de superfícies: xarxa, solevar, escombrar, extrusió i revolució.

5.3. Visualització de models de superfícies.

5.4. Eines d’edició de superfícies: Fusió, Pegat, desfasi, i entroncament.

5.5. Visualització i ombrejat de superfícies.

6. Creació i edició de models de malla.

6.1. Superfícies primitives 3D de malles poligonals.

6.2. Eines de creació de malles: revolució, superfície reglada, superfície tabulada i superfície definida pels costats.

6.3. Eines d’edició de malles: afegir i eliminar plecs.

6.4. Eines d’edició de cares: extrudir, dividir i fusionar cares. Tancar forats.

6.5. Suavitzat malles poligonals.

6.6. Secció de malles

7. Modelitzats realistes d’objectes 3D.

7.1. Modelitzats realistes.

7.2. Aplicació de Llums en els modelitzats: ambientals, distants, puntuals, i focus.

7.3. Modelitzat amb materials: els materials i les seves propietats.

7.4. Objectes paisatgístics i percepció de profunditat.

7.5. Càlcul de la representació d’escenes dels models 3D.

8. Acotament, i impressió

8.1. Repàs de les eines d’acotació.

8.2. Acotació en espai 3D.

8.3. Repàs de l’ús de Presentacions: Configuració i creació.

8.4. Us de l’espai paper i finestres gràfiques en el modelatge 3D.

8.5. Projecció de dibuixos 2D a partir de

 

 

GENERALITATMINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

Inici de curs 2023

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
40 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.