Especialistes amb càrrega i estiba de transport per carretera

Especialistes amb càrrega i estiba de transport per carretera

OBJECTIUS

Objectius Generals: 

Aquest curs va dirigit a aquells treballadors que facin ús i maneig de la càrrega i estiba del transport i que hagin de rebre formació i informació  sobre la forma correcta d’actuar, les característiques i possibilitats de l’equip  de treball i els aspectes per a tenir en compte en màteria preventiva.  D’aquesta manera podrà aplicar aquestes bones pràctiques en els llocs de treball corresponents i garanir així  la seguretat complint amb els requisits de la Llei de Prevenció  de Riscos Laborals 31/95.

Objectiu específics: 

Normativa en vigor específica per a l’Estiba

Proporcionar els coneixemnts sobre el funcionament de la càrrega i estiba del transport

Donar a conèixer a l’operador de manera general les modalitats,  condicionants, riscos associats i mesures preventives dels diferents equips utilitzats en les operacions de manipulació  mecànica de càrrega en els entorns de treballs corresponents.

 

Facilitar el coneixement necessari a l’alumne, per conèixer i poder aplicar sense dificultat les pautes correctes en el seu lloc de treball per a manejar sense dificultat el pont grua, podent efectuar operacions sense posar en risc ni la seva pròpia persona, ni les persones del seu entorn, ni les càrregues que maneja, ni instal·lacions en les quals opera.

 

Prendre consciència de la importància de seguir i complir aquestes bones pàctiques en el seu lloc de treball, ja que el conductor d’aquests equips és el principal desponsable de la seguretat.

 

CONTINGUTS

Mòdul 1 Normativa en vigor 

Capítol 1 Generalitats

1.1 Cap de actuació  i objecte

1.2 Normes en vigor

1.3 Responsabilitat

1.4 Paràmetres físics

1.5 Repartició de masses

Mòdul  2 – Estructura, embalatge i sistema de retenció  del vehicle 

Capítol 2  Estructura del vehicle 

2.1 Parets laterals

2.2 Panell  davanter

2.3 Paret posterior

2.4 Puntuals

2.5 Punt de sujeció

2.6 Contenidors ISO

2.7 Caixes mòbils

Capítol 3  Embalatge 

3.1 Material d’embalatge

3.2 Mètode de prova dels embalatges

Capítol 4  Sistemes de retenció  ( mètodes i equips) 

4.1 Bloqueig

4.1.1 Bloqueig amb farciment

4.1.2 LLindar de bloqueig i bloqueig per panells

4.1.3 Travesses de fusta clavades a la plataforma de càrrega

4.1.4 Tascons

4.1.5 Fixació

4.1.5.1 Fixació  superior

4.1.5.2 Fixació  en bucle

4.1.5.3 Fixació  anti-reboti

4.1.5.4 Fizació  envolupant

4.1.5.5 Fizació  directa

4.1.5.6 Combinació  de mètodes de fixació  de càrregues

4.1.5.7 Material de ficció

4.1.5.8 Corratges de fixació

4.1.5.9 Fixació  mitjançant cadenes

4.1.5.10 Fixació  mitjançant cables d’acer

4.1.5.11 Tensors

4.1.5.12 Xarxes o cobertes amb puntós de fixació

4.1.5.13 Entenimentades

4.1.5.14 Raïls de fixació  per a rieles i mitjans de subjecció  les parets laterals.

4.1.5.15 Panells debloqueig intermedi

4.2 Tancament

4.3 Combinació  de metódes de sujecció

4.4 Equipament de suport

4.4.1 Sòl antilliscant

4.4 Equipamentde suport

4.4.1 Sòl antilliscament

4.4.2 Travessers de fusta

4.4.3 Pel·lícula termo retràctil i pel·lícula extensible

4.4.4 Corretges d’acer o plàstico

4.4.5 Perfil  angular

4.4.6 Protector de cantonades per a evitar la deterioració  de la càrrega i del material  defixació .

4.4.7  Separadors de protecció

4.4.8 Volanderes dentades

Mòdul 3 Calcul, inspecció  i exemple de les bones pràctiques i formació 

Càpitol 5 Càlcul 

5.1 Exemple

Capítol 6  Inspecció  de la fixaciñó  de la càrrega 

6.1 Classificació  de deficiències

6.2 Mètode d’inspecció

Capítol 7  Exemples de bones pràctiques específiques 

7.1  Panells fixos sobre una plataforma amb cavallets tipus A

7.2 Carregues de fusta

7.3 Contenidors de grans dimensions o butlos grans i pesats

7.4  Vehicles i remols

7.5 Transport d’Automòbils, furgonetes i petits remolcs

7.6 Bobines d’acer i alumini

Capítol 8  Formació  sobre condicionament i estiba segura de la càrrega en Unitats de Transpor de càrrega

8.1 Qualificació  dels participants

8.2 Autoritats reglamentàries

8.3  Formació

 

 

GENERALITATMINISTERI

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
21 abr. 2023  -  
30 abr. 2023
32 Hores
Divendres de 14:00 a 21:00 hores i Dissabtes- diumenges de 08:00 a 12:00 hores
Balàfia- Autoescola Pallars, S.L

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.