Formació específica intinerari telco

Formació específica intinerari telco

OBJECTIUS

Objectius generals: 

Proporcionar la formació  bàsica en prevenció  de riscos laborals del sector TELCO, identifcar l’origen i les causes del riscos associats al sector, i conèixer les normes i mesures preventives per desenvolupar l’activitat de manera segura.

 

Objectius específics: 

A través del curs els operadors actualitzaran els seus coneixements sobre:

Seguretat en el desenvolupament de treballs en altura

Corregiran  males pràctiques en l’ús dels equips de treball

Materials i sistemes anticaigudes.

Destresa i habilitat en els simulacres que es duran a terme sobre escaleres,  cobertes i gelosies simulant condicions reals de treball.

 

CONTINGUTS

Mòdul I ( Teclco 1) 

Unitat 1.  Definició  dels treballs Unitat 

Unitat 2. Tècniques preventives específiques

2.1 Avaluació  de riscos.  Aplicació  de pla de seguretat i  salut

2.2 Proteccions col·lectives (col·locació , usos, obligacions i manteniment)

2.3  Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

2.4 Risc elèctric

2.5 Caiguda de persones al mateix nivell

2.6 Caiguda de persones a diferent nivell

2.7 Espais confinats

2.8 Riscos de projeccions de partícules, cops i talls

2.9 Riscos biològics

Mòdul  II (Telco 2) 

Continguts teòrics:

 1. Introducció
 2. Normativa i legislació
 3. Física de la caiguda
 4. Identificació  de riscos
 5. Equips de protecció individual
 6. Sistemes de protecció  de caigudes
 7. Dispositius d’ancoratge
 8. Hissat manual de càrregues
 9. Actuació  davant d’un accident

Contingut pràctics:

 1. Equips de protecció  individusl (EPI)
 2. Sistemes de protecció  de caigudes
 3. Dispositius d’ancoratge

Mòdul III ( Espais Confinats Telco) 

Continguts teòrics:

 1. Introducció  als espais confinats
 2. Riscos i mesures preventives associades als espais confinats

Continguts pràctics:

 1.  Actuacions prèvies a l’entrada a un espai confinat
 2. Actuacions durant els treballs en un espai confinat
 3. Tècniques devacuació  i rescat.  Actuació  en emergencia

Mòdul  IV  (Risc Elèctric  Telco) 

Contiguts teòrics:

 1. L’accident elèctric
 2. Legislació  en matèria de riscos elèctrics
 3. Execució  de treballs sense tensió
 4. Execució  de treballs a proximitat
 5. Treballs en tensió
 6. Equips de protecció  individual i col·lectiva
 7. Execució  de treballs en presència d’atmosferes combustibles o explosives i amb risc de electricitat estàtica
 8. Actuació en cas d’accident elèctric

Contiguts pràctics:

 1. Pràctica específica de risc elèctric

 

 

GENERALITATMINISTERI

 

Que t'ha semblat aquest curs?

Inici de curs 2023

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
1 gen. 2023  -  
1 gen. 2023
38 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.