PRL NIVELL BÀSIC (SECTOR METALL)

OBJECTIUS

-Adquirir els coneixements que es requereixen per a l’acompliment de les funcions de nivell bàsic de prevenció de riscos laborals.

CONTINGUTS

 1. CONCEPTES BÀSIC SBRE SEGURETAT I SALUT. El treball i la salut. Els riscos professionals. Factors de risc. Danys derivats del treball. Els accidents de treball i les malalties professionals. Altres patologies derivades del treball. Marc normatiu bàsic en matèria de prevenció de riscos laborals. Deures i obligacions bàsics en aquesta matèria.

2. RISCOS GENERALS I LA SEVA PREVENCIÓ. Riscos lligats a les condicions de seguretat. Riscos lligats al medi ambient del treball. La càrrega del treball, la fatiga i la insatisfacció laboral. Sistemes elementals de control de riscos. Mitjans de protecció col·lectiva i equips de protecció individual. Plans d’emergència i evacuació. El control de la salut dels treballadors.

3. RISCOS ESPECÍFICS I LA SEVA PREVENCIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. Diferents fases d’obra i les seves proteccions corresponents (xarxes, baranes, bastides, plataformes de treball, escales, etc.). Implantació d’obra. Locals higiènic sanitaris, instal·lacions provisionals, etc.

4. ELEMENTS BÁSCISO DE GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS. Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball. Organització preventiva del treball: «rutines» bàsiques. Documentació: recollida, elaboració i arxiu. Representació dels treballadors. Drets i obligacions (delegats de prevenció, comitè de seguretat i salut, treballadors designats, etc.).

5. PRIMERS AUXILIS. Procediments generals. Pla d’actuació.

Que t'ha semblat aquest curs?

Gener de 2023 propera convocatoria del curs PRL nivell bàsic (sector metall) Hores 60 h

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
1 gen. 2023  -  
1 gen. 2023
60 Hores
Pendent de confirmació.
Coell

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.