PRL PER A COMANDAMENTS INTERMIG EN EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

PRL PER A COMANDAMENTS INTERMIG EN EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre com integrar la prevenció adequadament en l’execució de cada unitat d’obra.

CONTINGUTS

Los contenidos que se relacionan a continuación se ajustan a lo especificado en el Anexo XII apartado 2 del VI Convenio General del Sector de la Construcció.
A. Integració de la prevenció en la producció.
Els riscos en les diferents fases de l’obra.
Avaluació i tractament. Organització de la prevenció.
B. Obligacions i responsabilitats.

Funcions, obligacions i responsabilitats.
C. Els cinc blocs de riscos. Ordres de treball.
Comunicació de les ordres de treball.
Detecció i avaluació bàsica de riscos.
D. Tipologia de riscos. Tècniques preventives.
Riscos en la construcció.
Anàlisi de les proteccions més usuals en el sector de la construcció.
E. Pla de seguretat i salut.
Continguts exigibles del pla de seguretat i salut.
Documents d’obra (llibre d’incidències, documents exigibles, etc.).
F. Zones de riscos greus i amb perillositat específica.
Riscos específics (demolicions, excavacions, estructura, obra de paleta, etc.).
G. Coordinació de les subcontractes.
Interferències entre activitats.
Planificació.
H. Primers auxilis i mesures d’emergència.
Coneixements bàsics, objectius i funcions.
I. Òrgans i figures participatives.
Inspeccions de seguretat.
Coordinador en matèria de seguretat i salut.
Treballador designat.
Delegat de prevenció.
Recerca d’accidents i notificacions a l’autoritat laboral competent.
Administracions autonòmiques.
Competències, obligacions i responsabilitats de cadascun d’ells.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

4
11
6

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.