PRL PER A OPERADORS DE PLATAFORMES ELEVADORES. PART ESPECÍFICA

PRL PER A OPERADORS DE PLATAFORMES ELEVADORES. PART ESPECÍFICA

OBJECTIUS

Adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico como práctico, que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que lleve a cabo.

 

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat amb el que s’estableix en la Resolució d’11 de desembre de 2019 en l’Annex II apartat c) punt C.29 de l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, la tecnologia i els serveis del sector del metall.
1. CONTINGUTS DE LA PART CESPECÍFICA: Durada 8 hores
1.1 DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Definició dels procediments i processos segurs del treball del lloc.
1.2 TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.

Riscos específics i mesures preventives.
Caigudes a diferent nivell.
Caigudes al mateix nivell.
Torno de quipos.
Caigudes de materials sobre persones i/o béns.
Cops contra objectes mòbils o immòbils.
Atrapaments.
Contactes elèctrics.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
1.3 MITJANS AUXLIARES, EQUIPS I EINES.
Riscos derivats de l’ús dels mitjans auxiliars, equips i eines emprats en l’activitat
de l’ofici.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.