PRL PER A OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES. PART ESPECÍFICA

PRL PER A OPERADORS DE VEHICLES I MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES. PART ESPECÍFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. Definició dels treballs.
Tipus de màquines. Maquinària de transport camió, dúmper, maquinària de moviment de terres i
compactació: buldòzer, pala carregadora, retroexcavadora, motoniveladora, «jumbo»,
extendedora/compactadora asfàltica, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars: (Útils de la màquina o de l’equip de treball…).
Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
Manteniment i verificacions, manual del fabricador, característiques dels principals elements,
dispositius de seguretat, documentació, sistemes d’elevació, etc
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Interferències entre màquines.
Senyalització i trànsit.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.