PRL PER A OPERARIS D’INSTAL·LACIONS TEMPORALS D’OBRA I AUXILIARS: PLANTIS D’AGLOMERAT, DE FORMIGÓ, DE MAXAQUEIG I CLASSIFICACIÓ D’ÀRIDS. PART ESPECIFICA

PRL PER A OPERARIS D’INSTAL·LACIONS TEMPORALS D’OBRA I AUXILIARS: PLANTIS D’AGLOMERAT, DE FORMIGÓ, DE MAXAQUEIG I CLASSIFICACIÓ D’ÀRIDS. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen dins de les activitats per a l’execució d’instal·lacions temporals d’obra i auxiliars en plantes d’aglomerat, de formigó, de machaqueo i classificació d’àrids.
– Reconèixer els riesgosespecíficos inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, asícomo conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aplicar losmecanismos per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
– Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. Definició dels treballs.
Descripció i característiques de les instal·lacions i de la maquinària.
Procés de machaqueo i classificació d’àrids.
Mescles asfàltiques. Tipus i procés de fabricació.
Confecció de formigó.
Tasques de control i manteniment.
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc. Petites
avaries elèctriques i mecàniques.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P…).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.