PRL PER A RESPONSABLES D’OBRA I TÈCNICS DE EXECUSIÓ D’EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

PRL PER A RESPONSABLES D’OBRA I TÈCNICS DE EXECUSIÓ D’EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin aplicar adequadament la prevenció en el procés productiu de l’obra.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
A. Prevenció de riscos. Els cinc blocs de riscos en obres.
Anàlisi dels riscos i de les proteccions més usuals en el sector de la construcció.
B. Obligacions i responsabilitats.

Funcions, obligacions i responsabilitats.
C. Tècniques preventives.
Seguretat, higiene, ergonomia, medicina, psicosociologia i formació.
D. Estudis i plans de seguretat i salut.
Continguts exigibles.
Documents d’obra: llibre d’incidències, certificats exigibles, altres documents.
E. Calendaris i fases d’actuacions preventives.
Detecció del risc.
Anàlisis estadístiques d’accidents, índexs estadístics.
Anàlisi de les proteccions més usuals en l’edificació (xarxes de seguretat, baranes, mitjans
auxiliars, etc.).
Modalitats preventives (servei de prevenció propi, mancomunat, aliè, treballador designat).
F. Interferències entre activitats.
Activitats simultànies o successives.
Tècniques de comunicació.
Tècniques de treball en equip.
Anàlisi de problemes i presa de decisions.
G. Òrgans i figures participatives.
Inspeccions de seguretat.
Coordinador en matèria de seguretat i salut.

Trabajador designado.
Delegado de prevención.
Investigación de accidentes y notificaciones a la autoridad laboral competente.
Administraciones autonómicas.
Competencias, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los anteriores.
H. Derechos y obligaciones de los trabajadores.
Comité de seguridad y salud.
La importancia de la formación e información de los trabajadores.
Fomento de la toma de conciencia sobre la importancia de involucrarse en la prevención de riesgos
laborales.
I. Legislación y normativa básica de prevención.
Introducción al ámbito jurídico.
Legislación básica y de desarrollo.

 

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.