PRL PER A TREBALLS D’AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ. PART ESPECIFICA

PRL PER A TREBALLS D’AÏLLAMENT I IMPERMEABILITZACIÓ. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell
teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les operacions d’aïllament i impermeabilització.

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
– Aplicar els treballs d’impermeabilització i aïllament en relació a l’especificat en el Pla de Seguretat i Salut.
– Conèixer les proteccions col·lectives i individuals utilitzades en els diferents treballs d’impermeabilització i aïllament.
– Conèixer els mitjans auxiliars més usats en els treballs d’impermeabilització i aïllament i aprendre a emprar-los.
– Identificar els riscos que generen els equips de treball específics d’impermeabilització i aïllament, així com establir les mesures preventives corresponents.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. Definició dels treballs.
Conceptes i principis bàsics.
Materials aïllants. Característiques i formes de presentació.
Productes d’impermeabilització. Tipus i característiques.
Tècniques i procediments d’instal·lació o aplicació del material aïllant (tancaments verticals, cobertes, divisions interiors, sostres, sòls, conduccions, etc.).
Tècniques d’impermeabilització (cobertes, tancaments verticals, elements enterrats, dipòsits, etc.)
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines:riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases Hy P…).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realizació del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.