PRL PER A TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIALS DE CUBRIMENT. PART ESPECIFICA

PRL PER A TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIALS DE CUBRIMENT. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL: Adquirir els coneixements necessaris, tant teòrics com pràctics, per a l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que porti acabo.

OBJECTIUS ESPECÍFICS:
– Saber identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de treballs de col·locació de materials de cobriment.
-Diferenciar els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.
– Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en les unitat d’obra que desenvolupi.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. Definició dels treballs.
Tipus de cobertes.
Materials de cobriment: teules, peces de pissarra, xapes o panells d’acer o d’aliatges lleugers, plaques de material sintètic, etc.
Sistemes de col·locació i subjecció.
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P…).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.