PRL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE VIES FÈRRIES. PART ESPECIFICA.

PRL PER A TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ I MANTENIMENT DE VIES FÈRRIES. PART ESPECIFICA.

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

CONTINGUTS

Los contenidos que se relacionan a continuación se ajustan a lo especificado en el Anexo XII apartado 2 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.
1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS.

Activitats ferroviàries (treballs previs; posada en obra de balast, travesses i carrils; bato, alineació, perfilat i desguarnecido de la via; muntatge de catenària, electrificació i instal·lacions de seguretat i comunicacions; etc.).
Tipus de màquines i equips (dresina, perfiladora, batedora, estabilitzador dinàmic, desguarnecedora, tren de renovació ràpida, pòrtics, maquinària bivial, castellet de catenària, extendedora de balast, maquinària lleugera de via).
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.

Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, euqipos de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Interferències i serveis afectats (circulació ferroviària, catenària elèctrica, carreteres, etc.)
Control i vigilància dels treballs. Pilot de seguretat.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.