PRL PER A TREBALLS DE FONTANERIA I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. PART ESPECÍFICA

PRL PER A TREBALLS DE FONTANERIA I INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ. PART ESPECÍFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre lampisteria i instal·lacions de climatització així com sobre els riscos inherents a aquests, la seva utilització i les tècniques preventives específiques d’aplicació.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. Definició dels treballs.
Instal·lacions provisionals d’obra.
Baixants.
Instal·lació penjada.
Instal·lacions en locals (serveis, cuines, banys, etc.).
Urbanitzacions, pous, arquetes, etc.
2. Tècniques preventives específiques.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars: (bastides, escales de mà, …).
Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Treballs en altura.
Treballs en espais confinats.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S…).
Materials amb amiant: identificació i retirada prèvia.
Treballs de soldadura.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecte a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.