PRL PER A TREBALLS D’EXECUCIÓ DE TUNELES I SOSTENIMENT DE LES EXCAVACIONS SUBTERRÀNEAS I DELS TALUSSOS. PART ESPECIFICA

PRL PER A TREBALLS D’EXECUCIÓ DE TUNELES I SOSTENIMENT DE LES EXCAVACIONS SUBTERRÀNEAS I DELS TALUSSOS. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL
Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell
teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en l’execució de túnels i sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos.
– Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.
– Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra..

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Tècniques d’excavació (mecàniques, mineres, voladures, etc.).
Tipus de terrenys. Característiques i comportament.
Sistemes de sosteniment o estabilització (entibación, gunitado, bulonado, etc.).
Maquinària emprada (excavadores, tuneladores, minadors, ensanchadoras, perforadores, gunitadoras, etc.).
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Equips, útils de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manteniment i verificacions de la maquinària emprada, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc.
Manipulació manual de càrregues.
Característiques i comportament del terreny.
Sosteniment de les excavacions subterrànies i dels talussos.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, , fitxes de dades de seguretat, Frases H i P…).
Interferències i serveis afectats (línies aèries, canalitzacions subterrànies, zones confrontants, etc.)

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.