PRL PER A TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS – SECTOR METALL

PRL PER A TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ D’ASCENSORS – SECTOR METALL

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen en el concepte de la unitat d’obra dels treballs.
– Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Aplicar els mecanismes per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, així com per a la planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
– Identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats i aprendre els procediments d’actuació.- Conèixer els drets i deures en matèria preventiva.
– Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.
– Conèixer el marc normatiu general i específic d’aplicació.

CONTINGUTS

Aquests continguts formatius es corresponen amb el que s’estableix en Annex IV apartat 8 punt 4, de la Resolució de l’11 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, tecnologia i els serveis del sector del metall
A. DEFINICIÓ DELS TREBALLS:
Aparells elevadors subjectes a reglament d’ascensors
Components principals de l’ascensor
Operacions en el manteniment d’ascensors
B. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES:
Aplicació del Pla de Seguretat i Salut en la tasca concreta.
Proteccions col·lectives.
Equips de protecció individual.
Equips de protecció individual per a treballs en altura.
Senyalització
C. MITJANS AUXILIARS, EQUIPS I EINES.
Operacions i útils Empleats en el muntatge d’ascensors.
Escales manuals.
Eines manuals i portàtils.
D. VERIFICACIÓ, IDENTIFICACIÓ I VIGILÀNCIA DEL LLOC DE TREBALL I EL SEU ENTORN:
Riscos i mesures preventives necessàries.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest.
Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
E. INTERFERÈNCIES ENTRE ACTIVITATS:
Activitats simultànies o successives.
F. PRIMERS AUXILIS I MESURES D’EMERGÈNCIA
Coneixements específics bàsics.
G. DRETS I OBLIGACIONS:
Marc normatiu general i específic.
Organització de la prevenció.
Foment de la presa de consciència sobre la importància d’involucrar-se en la prevenció de riscos laborals.
Participació, informació, consulta i propostes

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.