PRL PER A TREBALLS D’INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA. PART ESPECIFICA – METALL

PRL PER A TREBALLS D’INSTAL·LACIONS, REPARACIONS, MUNTATGES, ESTRUCTURES METÀL·LIQUES, SERRALLERIA I FUSTERIA METÀL·LICA. PART ESPECIFICA – METALL

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

CONTINGUTS

Aquests continguts formatius es corresponen amb el que s’estableix en Annex VI, apartat B de la Resolució de l’11 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, tecnologia i els serveis del sector del metall.
A. DEFINICIÓ DELS TREBALLS:
Depenent del lloc de treball, es podran definir els següents treballs: Treballs mecànics, ferroviaris, instal·lacions d’edificis, els referits a instal·lacions de telecomunicacions, a instal·lacions de gas i aigua, així com uns altres més específics relatius a instal·lacions i manteniment urbà, muntatge i desmuntatge de bastides industrials i muntatge d’aïllament industrial.
B. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES:
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars (plataformes elevadores, bastides, escales de mà, màquines de tir, de fre,
d’empalmar, corrioles, gats, carros de sortida a conductors, perxes de verificació d’absència de tensió).

Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Treballs en altura.
Treballs en proximitat elèctrica.
Espais confinats.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Mitjans de protecció individual (col·locació, usos i obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases R i S,…).
Senyalització.
Connexions elèctriques o mecàniques
Manteniment i verificació, manual del fabricador, característiques dels principals elements,
dispositius de seguretat, documentació i sistemes d’elevació.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.