PRL PER A TREBALLS EN XARXES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT I POCERÍA. PART ESPECIFICA

PRL PER A TREBALLS EN XARXES DE PROVEÏMENT I SANEJAMENT I POCERÍA. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

OBJECTIU GENERAL
Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
– Identificar quines activitats, sistemes d’execució, materials i equips de treball s’inclouen dins de les activitats realitzades pels operaris de xarxes de proveïment i sanejament i pocería.
– Reconèixer els riscos específics inherents a les tasques, equips de treball i àrees de la unitat d’obra concreta, així com conèixer les tècniques preventives específiques per a la seva aplicació en cada cas.
– Provocar la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en la seva unitat d’obra.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Tipus de xarxes de proveïment i sanejament.
Tipus de terrenys. Característiques i comportament.
Procés d’execució (perforació, obertura de rases, entibado, muntatge i unió d’elements, farcit de la rasa, compactació, etc.).
Treballs de manteniment, reparació, rehabilitació i renovació de xarxes.
Equips de treball més comuns.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Entibaciones i sistemes de sosteniment.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P…).
Característiques i comportament del terreny, espais confinats, serveis afectats,
construccions confrontants, etc.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.