PRL PER OFICI D’INSTAL·LADOR DE FINESTRES I ENVIDRAMENTS

PRL PER OFICI D’INSTAL·LADOR DE FINESTRES I ENVIDRAMENTS

OBJECTIUS

Donar compliment a la resolució del 17 de març de 2011 per la qual es registra l’acord sobre el reglament de la targeta professional per al treball en obres de construcció dels treballadors afectats pel conveni col·lectiu per a les indústries extractives, indústries de vidre, indústries ceràmiques i per a les del comerç exclusivista dels mateixos materials.

CONTINGUTS

C. Tècniques preventives elementals sobre riscos genèrics.
Caigudes a diferent nivell, manipulació de càrregues, mitjans de protecció col·lectiva, equips de protecció individual, etc.
Senyalització.
Manipulació de productes tòxics i perillosos.
Simbologia dels productes i materials utilitzats en les obres de construcció.
D. Primeros auxilis i mesures d’emergència.
Procediments generals.
Pla d’actuació.
E. Drets i obligacions.
Participació, informació, consulta i propostes.
F. Definició dels treballs.
Sistema de col·locació del vidre en façanes.
Vidre com tabiquería interior.
Panells.
Finestres i finestrals.
Procediments de treball.
G. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Riscos i mesures preventives necessàries.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball i del trànsit per aquest.
Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.
H. Tècniques preventives específiques.
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
Proteccions col·lectives. Col·locació, usos i obligacions i manteniment.
Sistemes provisionals de protecció de vora. Requisits.
Proteccions individuals. Col·locació, usos i obligacions i manteniment.
Mitjans auxiliars, equips i eines.
Equips portàtils i eines.
Escales de mà. Requisits.
Arnès-ancoratges.
Maneig manual de càrregues.
Maneig de càrregues mitjançant mitjans mecànics i càrregues suspeses.
Bastides. Bastides tubulars. Bastides sobre masteler. Bastides suspeses. Plataformes
elevadores.
J. Interferències entre activitats. Activitats simultànies o successives

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.