TPC: PART COMÚ + PART ESPCÍFICA PER OFICI

TPC: PART COMÚ + PART ESPCÍFICA PER OFICI

OBJECTIUS

– Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com a pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

Objectius específics:

– Reconèixer els riscos inherents a les tasques, equips de treball, materials i àrees de les diferents unitats d’obra.

– Conèixer les diferents tècniques preventives utilitzades per evitar o reduir els riscos laborals, aprofundint en aquelles basades en la implantació dels mitjans de protecció col·lectiva, utilització d’equips de protecció individual i implantació de la senyalització de seguretat i salut als centres de treball.

– Identificar els equips de treball que s’utilitzen amb major freqüència en l’execució de les unitats d’obra.

– Aprendre a utilitzar els mecanismes tant per a la verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn, com per a la planificació de les tasques des d’un punt preventiu.

– Saber identificar quins riscos es deriven de la interferència entre activitats.

– Conèixer quins són els drets i deures en matèria preventiva.

– Assimilar la importància de la participació i de la implicació de cada treballador en l’aplicació de la prevenció en les unitats d’obra que desenvolupi.

– Adquirir nocions sobre el marc normatiu general i específic d’aplicació.

CONTINGUTS

1. Tècniques preventives.

1.1. Mitjans de protecció col·lectiva.

1.2. Equips de protecció individual.

1.3. Senyalització.

2. Mitjans auxiliars, equips i eines.

3. Verificació, identificació, i vigilància del lloc del treball i el seu entorn.

3.1. Riscos.

3.2. Coneixement de l’entorn del lloc de treball.

3.3. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu.

3.4. Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat.

3.5. Simbologia.

4. Interferències entre activitats.

4.1. Activitats simultànies o successives.

5. Drets i obligacions.

5.1. Marc normatiu general i específic.

5.2. Organització de la prevenció de riscos laborals.

5.3. Participació ,informació, consulta i propostes.

6. Part específica vinculada a l´ofici.

 

 

manipulació d'alimentsMINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
3 març 2023  -  
11 març 2023
20 Hores
Divendres de 15:30 a 19:30h i dissabte de 08:30 a 14:30 hores
COELL- Partida de la Caparrella S/N

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.