PRL PER A ADMINISTRATIUS EN EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

PRL PER A ADMINISTRATIUS EN EMPRESES DE CONSTRUCCIÓ

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements bàsics i generals sobre l’els riscos relacionats amb l’activitat administrativa que desenvolupa.

CONTINGUTS

Los contenidos que se relacionan a continuación se ajustan a lo especificado en el Anexo XII apartado 2 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.
Los contenidos que se relacionan a continuación se ajustan a lo especificado en el Anexo XII apartado 2 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.

A. Definición de los trabajos.

Labor del secretari del comitè de seguretat i salut o altres òrgans conjunts de coordinació.
Coneixement documental. Els seus procediments.
Control documental (obertura de centre de treball, documentació a aportar pels subcontractistes, seguiment de la vigilància de la salut, etc.).
B. Tècniques preventives.
Coneixements bàsics sobre els mitjans de protecció col·lectiva i els equips de protecció individual.
Pantalles de visualització.
Mesures d’emergència. Coneixements bàsics.
Primers auxilis, manteniment de farmaciola, etc.
C. Mitjans auxiliars, equips i eines.
Mobiliari adequat enfront dels riscos posturals i ergonòmics, etc.
D. Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
Observar i conèixer els riscos i les mesures preventives necessàries.
Coneixement de l’entorn del lloc de treball, il·luminació, ambient de treball.
Documentació necessària i manteniment del panell informatiu d’obra.
E. Drets i obligacions.
Marc normatiu general i específic.
Divulgació i participació.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.