LABORAL
I SEGURETAT SOCIAL

ASSESSORAMENT I ALTRES GESTIONS

· Normativa laboral i Seguretat Social, convenis col·lectiu...
· Seguretat Social: general, autònoms, agrari...
· Representació en Jutjats Socials i Administratius
· Inspeccions de treball i Seguretat Social
· Estudis costos salarials, Seguretat Social, absentisme...
· Fitxa tècnica costos per treballador
· Recursos i escrits a organismes

GESTIÓ PERSONAL

LABORAL

· Estudi, redacció i tramitació de tota classe de contractes
· Rebuts oficials de salaris. Transferències bancàries
· Sancions i acomiadaments treballadors
· Ofertes d’ocupació, estrangers, certificats d’empresa...
· Tramitació expedients de regulació d’ocupació (extinció i/o suspensió)
· Exp. prestacions atur IT, Fons Garantia Salarial...
· Càlculs increments plantilla (renda i societat)
· Control venciments contractes, antiguitats...
· Assegurances obligatòries convenis col·lectius

IRPF RETENCIONS

· Aplicació i revisió percentatge
· Control gerents, professionals, comissionistes...
· Confecció i tramitació models 111 i 190
· Certificats retribucions anuals
· Declaracions jurades situació familiar
· Altes i baixes fiscals


SEGURETAT SOCIAL

· Afiliacions, altes, baixes i variacions treballadors
· Liquidacions cotització: generals, recàrrec, quota empresarial i obrera, no ingressades...
· Estudis bonificacions contractes
· Anul·lació i modificació requeriments
· Accidents de treball i malalties
· Certificats vida laboral, corrent pagament...
· Estudis jubilació, invalidesa, viduïtats...

RECURSOS HUMANS

· Disseny de la política d’empresa
· Criteris salarials i establiment de salaris variables
· Plans d'igualtat
· Registres salarials
· Formació dels treballadors
· Acció social de l’empresa
· Creació borsa de treball

Responsable:
Montse Cerqueda

(CERQUEDA GESTIO, S.L.)
E-mail: laboral@coell.org

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.