PRL PER A FONAMENTACIONS ESPECIALS, SONDEJOS I PERFORACIONS. PART ESPECIFICA

PRL PER A FONAMENTACIONS ESPECIALS, SONDEJOS I PERFORACIONS. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme i en concret, en l’execució de fonamentacions especials.

CONTINGUTS

Los contenidos que se relacionan a continuación se ajustan a lo especificado en el Anexo XII apartado
2 del VI Convenio General del Sector de la Construcción.
Contenidos de la parte específica:
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.

Fonamentacions especials (pilotis i micropilotes, murs pantalla, ancoratges, consolidacions, injeccions, etc.). Tècniques d’execució.
Sondejos i perforacions. Tècniques (percussió, rotació, rotopercusión, etc.).
Tipus de terrenys. Característiques i comportament.
Maquinària emprada. Característiques, components principals i funcionament.ç

2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.

Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manteniment i verificacions, manual del fabricador, dispositius de seguretat, etc.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, Frases H i P…).
Interferències i serveis afectats (línies aèries, canalitzacions subterrànies, construccions
confrontants, etc.).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un númeor mínim d’alumnes.

1
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.