PRL PER A OPERADORS D’EQUIPS MANUALS

PRL PER A OPERADORS D’EQUIPS MANUALS

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre el funcionament dels equips de treball manuals més utilitzats en la construcció així com sobre els riscos inherents a aquests, la seva utilització i les tècniques preventives específiques d’aplicació.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.

Continguts de la part comuna:

1. TÈCNIQUES PREVENTIVES
Mitjans de protecció col·lectiva.

Equipos de protección individual.
Señalización.
2. MEDIOS AUXILIARES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.
3. VERIFICACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y VIGILANCIA DEL LUGAR DE TRABAJO Y SU ENTORNO.
Riesgos.
Conocimiento del entorno del lugar de trabajo. Planificación de las tareas desde un punto de vista
preventivo.
Manipulación de productos químicos. Ficha de datos de seguridad. Simbología.
4. INTERFERENCIAS ENTRE ACTIVIDADES.
Actividades simultáneas o sucesivas.
5. DERECHOS Y OBLIGACIONES.
Marco normativo general y específico.
Organización de la prevención de riesgos laborales.
Participación, información, consulta y propuestas.
6. PRIMEROS AUXILIOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS.
Contenidos de la parte específica:
1. DEFINICIÓN DE LOS TRABAJOS.
Tipos de equipos. Tronzadora, cortadora de mesa (madera y material cerámico), radial, guillotina,
pulidora, martillos neumáticos etc.
Procedimientos de trabajo.
2. TÉCNICAS PREVENTIVAS.
Identificación de riesgos.
Evaluación de riesgos del puesto (genérica).
Medios auxiliares, equipos de trabajo y herramientas:
a) Útiles de la máquina o del equipo de trabajo.
b) Riesgos y medidas preventivas.
Mantenimiento y verificaciones, manual del fabricante, características de los principales elementos,
dispositivos de seguridad, documentación, sistemas de elevación, etc.
Aspectos ergonómicos.
Medios de protección colectiva (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
Equipos de protección individual (colocación, usos, obligaciones y mantenimiento).
Conexiones eléctricas o mecánicas.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecte a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
20 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.