PRL PER A OPERARIS DE TREBALLS MARÍTIMS. PART ESPECIFICA

PRL PER A OPERARIS DE TREBALLS MARÍTIMS. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Obres marítimes (construcció i reparació de molls, dics, pantalans, emissaris submarins, regeneració de platges, etc.). Treballs i procés d’execució (treballs preliminars, dragatges, voladures submarines, tractaments de millora de fons, farciments, fabricació i transport de calaixos, execució de espaldones, lloses, bigues cantil, etc.).

Activitats subaqüàtiques.
Maquinària emprada (equips de precàrrega, vibració profunda, compactació dinàmica, injecció o instal·lació de drenis, dragues, gánguiles, pontonas, cabrias, cajoneros, etc.). Descripció, característiques i funcionament.
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Salvament marítim.
Condicions meteorològiques i de la mar: vent, boira, marea, onatge, corrents marins, etc.
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P…).
Interferències amb la navegació marítima.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subejceta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.