PRL PER A TREBALLS DE MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ. PART ESPECÍFICA – METALL

PRL PER A TREBALLS DE MANTENIMENT DE MAQUINÀRIA I VEHICLES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ. PART ESPECÍFICA – METALL

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme

CONTINGUTS

Aquests continguts formatius es corresponen amb el que s’estableix en Annex VI, apartat B de la Resolució de l’11 de desembre de 2019, de la Direcció General d’Ocupació, per la qual es registra i publica l’III Conveni col·lectiu estatal de la indústria, tecnologia i els serveis del sector del metall.
A. DEFINICIÓ DELS TREBALLS:
Activitats de muntatge, reparació i manteniment de maquinària i vehicles en obres de construcció
B. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES:
Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. Avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
Riscos específics i mesures preventives. Caigudes de persones i d’objectes des d’altura. Riscos elèctrics per treballs amb presència de línies elèctriques aèries i enterrades. Manipulació manual de càrregues, Exposició a postures forçades. Espais confinats. Exposició a contaminants físics, etc.
Mètodes d’enclavament, consignació, bloqueig de maquinària.
Mesures de seguretat enfront de condicions meteorològiques adverses.
Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Senyalització específica.
Autorització i ús de la maquinària

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.