PRL PER A TREBALLS DE MUNTATGE DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN OBRA. PART ESPECIFICA

PRL PER A TREBALLS DE MUNTATGE DE PREFABRICATS DE FORMIGÓ EN OBRA. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, a nivell teòric i pràctic, associats tant a la realització de treballs de muntatge de prefabricats de formigó en obra, com als riscos inherents als mateixos i les tècniques preventives específiques d’aplicació.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. DEFINICIÓ DELS TREBALLS.
Elements prefabricats de formigó. Tipus (pilars, bigues, plaques, pòrtics, dovelles, voltes, murs, panells, etc.), característiques i aplicacions (estructures, tancaments, etc.).
Procediments i tècniques de posada en obra (manipulació, col·locació, subjecció o unió).
2. TÈCNIQUES PREVENTIVES ESPECÍFIQUES.
Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Mitjans auxiliars, equips de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Equips de treball i eines: Riscos i mesures preventives.
Manipulació manual de càrregues.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment).

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subejcta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
6 Hores
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.