PRL PER A TREBALLS DE MUNTATGE D’ESTRUCTURES TUBULARS. PART ESPECIFICA

PRL PER A TREBALLS DE MUNTATGE D’ESTRUCTURES TUBULARS. PART ESPECIFICA

OBJECTIUS

Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, sobre el muntatge d’estructures tubulars, així com dels riscos inherents a aquests equips, la seva utilització i les tècniques preventives específiques de aplicacion.

CONTINGUTS

Els continguts que es relacionen a continuació s’ajusten a l’especificat en l’Annex XII apartat 2 del VI Conveni General del Sector de la Construcció.
1. Definició dels treballs.
Tipus d’estructures tubulars i les seves característiques (bastides, torres, cimbras, apuntalaments, etc.).ç

Processos de muntatge, desmuntatge i modificació.
2. Tècniques preventives específiques.

Identificació de riscos.
Avaluació de riscos del lloc (genèrica).
Instruccions de muntatge i desmuntatge.
Condicions de resistència i estabilitat (càrregues admissibles, suports, arriostramientos,
estabilitzadors, etc.).
Mesures de seguretat enfront de les condicions meteorològiques adverses.
Equips, útils de treball i eines: riscos i mesures preventives.
Dispositius de seguretat i de protecció associats a l’estructura tubular.
Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment).
Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment). Utilització d’equips
de protecció individual anticaigudes.
Manipulació manual de càrregues.

Que t'ha semblat aquest curs?

CURS 100% BONIFICAT PER FUNDAE

Realització del curs subjecta a la matriculació d’un número mínim d’alumnes.

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.