REVIT BÀSIC: ENTORN BIM

OBJECTIUS

– Millorar el control i seguiment de les obres, desviacions, intervencions, etc.

CONTINGUTS

1. Presentació

1.1. Instrucció al BIM: Presentació de la metodologia BIM i el nou paradigma per a la realització de projectes arquitectònics. 1.2. Instrucció a AUTODESK® REVIT®: Explicació de les característiques de Revit i els seus principals objectius.

1.3. BIM VS. CAD: Comparació entre un projecte CAD i un projecte BIM i explicació dels avantatges i inconvenients del BIM. 1.4.Entorn de treball: Introducció a l’entorn de treball en Revit: barres d’eines, navegació, àrea de dibuix, panells i propietats. 1.5. Introducció a vistes: Introducció als diferents tipus de vistes: plànols, alçats, secció, detall i vistes 3D. Creació i duplicació de vistes.

1.6. Introducció a Plànols : Creació de plànols mitjançant la incorporació de vistes, taules i llegendes.

1.7. Introducció: Definició i classificació de famílies, tipus de famílies, importació de famílies des de biblioteques locals i online.

2. Inici d’un projecte en Revit

2.1. Organització d’un projecte: Configuració inicial del projecte i assignació d’unitats de treball.

2.2. Opcions de visualització: Utilització de la barra de controls de vista: escales, estils visuals, ombres, renderitzat, regió de retallada i ocultar /mostrar elements.

2.3. Vinculació d’arxius: Interrelació amb arxius externs.

2.4. Insertar / Exportar: Inclusió d’arxius externs al nostre arxiu basi i generació d’arxius a partir del nostre projecte.

2.5. Exportació avançada : Consideracions a tenir en compte en inserir i exportar arxius.

2.6. Emplaçament i ubicació: Situació del projecte per coordenades geogràfiques, orientació i rotació del nord de projecte i nord real.

3. CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (I)

3.1. NIVELLS I GRAELLES: Creació de referències visuals per proporcionar context i directrius en el modelatge.

3.2. FORJATS: Creació i edició de forjats, vores de llosa, sòls amb pendents i amb elevacions.

3.3. MURS: Creació i edició de murs, unions, desplaçaments, murs apilats i consells pràctics.

3.4. ESTRUCTURA: Ubicació de pilars, jàsseres i sistemes de biguetes.

3.5. CIMENTACIÓ: Col•locació de lloses, sabates corregudes i aïllades.

4. CREACIÓ I EDICIÓ D’ELEMENTS CONSTRUCTIUS (II)

4.1. PORTES: Col·locació i edició de portes, portes en murs cortina, paràmetres i particularitats.

4.2. FINESTRES: Col·locació i dimensionament de finestres, paràmetres i particularitats.

4.3. BUITS: Creació i edició de buits en murs i forjats.

4.4. ESCALES I BARANES: Sistemes de creació d’escales (per esbós o per component), paràmetres, creació de baranes.

4.5. COBERTES: Mètodes de creació de cobertes (per perímetre, per extrusió i per cara), estructura.

 

 

manipulació d'alimentsMINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
Pendent de confirmació.
16 Hores
Pendent de confirmar
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.