CAPACITACIÓ FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM DE NIVEL 1

CAPACITACIÓ FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM DE NIVEL 1

OBJECTIUS

OBJECTIUS GENERALS

  • L’objectiu d’aquesta formació és poder ajudar a que els professionals relacionats amb l’Energia Solar Fotovoltaica disposin d’unes competències professionals i col·lectives per afrontar els reptes del sector.
  • La millora dels coneixements i aptituds de les persones han d’afavorir la qualitat, la seguretat i la reducció del nombre d’incidències i d’accidents relacionats amb les instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica.

CONTINGUTS

MÒDUL 1. CURS DE DISSENY I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA
Objectiu específic relacionat:
Formació en Autoconsum Fotovoltaic, a on es treballaran continguts de manera teòrica i de manera pràctica, amb l’objectiu de que els professionals del sector obtinguin unes competències que els permeti desenvolupar correctament la seva feina.
TEÒRICA
Normativa
• Energia i costos
• Model energètic actual
• Transició energètica
• Legislació i Normativa Aplicable.
• Codi tècnic de l’ edificació HE5
Radiació Solar
• Radiació Solar Incident
• Constant Solar
• Estàndard de referència de radiació solar
• Climatologia i gruix d’ atmosfera travessada
• Magnituds bàsiques en conceptes de radiació Solar i posicionament Terrestre
▪ Latitud ,
▪ Longitud
▪ Alçada Solar
▪ Azimut
• Coordenades Solars
• Orientació i inclinació dels mòduls fotovoltaics
• Pèrdues per orientació i inclinació
• Estudi d’ombres properes (mètode simplificat CTE)
• Estudi d’ombres properes (mètode complet)
• Estudi d’ ombres llunyanes
Estructures i elements d’ancoratge
• Tipologies d’ estructures
• Tipologies d’ ancoratges
• Sistemes d’ancoratge i contrapesat
El mòdul solar fotovoltaic
• Efecte fotovoltaic i la cèl·lula fotovoltaica (caracterització elèctrica)
• Tipologies de mòduls i les millores tècniques associades
• El panell (estructura, parts, caracterització física i elèctrica, etc..)
• Requeriments d’instal·lació
• Paràmetres funcionals (temperatura, radiació, ombrejat, etc..)
• Associació de panells
• Proteccions elèctriques preceptives en la composició d’ un camp fotovoltaic
• Caracterització comercial
• Producció solar estimada en base a PVGIS
Elements a les instal·lacions d’autoconsum
• Mòduls fotovoltaics
• Inversors
• Acumuladors
• Cables i connectors
• Proteccions preceptives i esquemes de referència
Dimensionat d’instal·lacions d’Autoconsum fotovoltaic
• Factors de desenvolupament
• Perfils de consum tipus per a diferents equipaments o usos
• Corba de demanda vs producció
• Selecció de la potència fotovoltaica optimitzant la rendibilitat/producció PVGIS
• Dimensionat del camp de captació
• Dimensionat dels inversors
• Dimensionat de l’ acumulació
• Dimensionament de cablejat i proteccions
• ITC-BT40
• Preses de terra
• Monitorització
• Sistemes d’ ancoratge i contrapesat
• Renderitzat (Easy Solar App)
Manteniment d’instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica
• Pla de manteniment
• Garantia de la instal·lació
• Manteniment preventiu
• Manteniment correctiu
PRÀCTICA:
• Caracterització del mòdul fotovoltaic
• Mesures de producció del mòdul fotovoltaic
▪ Voltatge

 

Que t'ha semblat aquest curs?

Data d’inici pendent de confirmació

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

INICI PREVIST MES DE MARÇ (Pendent confirmació de dates)
Curs presencial
1 març 2024  -  
31 des. 2024
60 Hores
HORARI TARDA
LLEIDA-COELL-CAPARRELLA

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.