INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLE  ELÈCTRIC

INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLE  ELÈCTRIC

OBJECTIUS

GENERALS:

Formar a instal·ladors perquè estiguin familiaritzats amb les infraestructures de recàrrega, els punts de recàrrega i el vehicle elèctric, és necessari que tot instal·lador conegui la normativa específica dins del reglament de baixa tensió i el CTE, per a poder realitzar una instal·lació de punts de recàrrega en qualsevol mena d’aparcament i la seva legalització.

Els Objectius específics portaran a adquirir les següents habilitats

El alumne  donar solucions a l’hora d’instal·lar punts de recàrrega de vehicle elèctric en diferents emplaçaments i situacions:

 • Habitatges unifamiliars.
 • Aparcaments domèstics en comunitats de propietaris.
 • Aparcaments d’accés públic i privats.
 • Punts de recàrrega en via pública.

Es mesurarà l’eficàcia dels objectius amb consecució de la qualificació amb la prova final.-

CONTINGUTS

Mòdul 1. Introducció i evolució del vehicle elèctric (VEU) (2 hores)

Objectiu Específic Relacionat:

Per què i amb quina finalitat potenciar el desenvolupament del VE: millores ambientals, nou model energètic i millores salut.

Epígrafs:

 1. Normativa general i directives europees.
 2. Tipus de VE disponibles en el mercat.
 3. Solucions de recàrrega de VE: lenta, semi ràpida, ràpida i super ràpida.
 4. Dades estadístiques.

Mòdul 2. Evolució de la normativa relacionada amb el VEU: ITC-BT 52 i / o nova normativa (2 hores)

Objectiu específic relacionat:

Interpretació de la diferent normativa

Epígrafs:

 1. Guia Tècnica d’aplicació de la ITC-BT 52
 2. CTE Document bàsic HE, HE 6. Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics

Modul 3. Què necessita conèixer l’instal·lador elèctric i quin paper ha de jugar? (0,5 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tenir visió de conjunt de les infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric

Mòdul 4. Visió general de la tecnologia sobre instal·lacions de recàrrega de VE. (3 hores)

Objectiu  específic relacionat:

Entendre les diferents equips e recàrrega i els seus components.

Epígrafs:                                                                                            

 1. Diferents equips recàrrega
 2. Tipus de connectors.
 3. Tipus de connexió entre l’estació de recàrrega i el vehicle elèctric.
 4. Manteniment dels punts de recàrrega.

Mòdul 5. Esquemes d’instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (4 hores)

Objectiu específic relacionat:

Interpretació dels diferents esquemes d’instal·lació

Epígrafs:

 1. Instal·lació en aparcaments d’habitatges unifamiliars.
 2. Instal·lació en aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis en règim de propietat horitzontal.
 3. Instal·lacions de recàrrega en via pública o amb potències superiors a 7 kW: semi-ràpida (entre 7 i 22 kW) i / o ràpida (potències superiors a 50 kW)

Mòdul 6. Previsió de càrregues segons l’esquema de la instal·lació: (4 hores)

Objectiu específic relacionat:

Coneix tots els esquemes i càlculs relacionats amb els esquemes.

Epígrafs:

 1. Esquemes possibles segons la ITC-BT 52.
 2. Re-càlcul de la potència elèctrica necessària en un edifici.

Mòdul 7. Requisits generals de la instal·lació: (4 hores)

Objectiu específic relacionat:

Conèixer tots els requisits necessaris per fer la instal·lació

Epígrafs:

 1. Alimentació.
 2. Sistemes de connexió del neutre.
 3. Canalitzacions.
 4. Envolupants del conjunt dels aparells.
 5. Punt de connexió.
 6. Comptador secundari de mesura de l’energia.

Mòdul 8. Data server i instal·lació de comunicació: (3,5 hores)

Objectiu específic relacionat                            

Conèixer tots els sistemes relacionats amb les instal·lacions de comunicació.

Epígrafs:

 1. Protocols de comunicació.
 2. Sistemes de gestió (scada).
 3. Back office.
 4. Sistemes de cablejats

Mòdul 9. Projectes singulars (Smart cities, V2G, Second life Battery). (1 hora)

Objectiu específic relacionat:

Conèixer els diferents projectes sigulars

Mòdul 10. Aspectes generals Pla Moves III (1 hora)

Objectiu específic relacionat:

Conèixer els diferents aspectes del pla Moves.

Mòdul 11. Classe pràctica recàrrega amb vehicle elèctric, explicacions tècniques carregadors exteriors i quadre elèctric recàrrega VEU. (4 hores)

Objectiu específic relacionat:

Aprendre el funcionament dels carregadors.

Mòdul 12. Bombers de Barcelona: Fitxa 1.18 (1 hora)

Objectiu específic relacionat:

Conèixer la IRVE

Epígrafs:

 1. Talli general elèctric de la IRVE
 2. Aspectes generals.

Mòdul 13. Tramitació i legalització IRVE (2 hores)

Objectiu específic relacionat:

Aprendre a tramitar la IRVE.

CONTINGUTS SOSTENIBILITAT O ECONOMIA VERDA (***)

Residus :

Concepte, tipologia i gestió. Sostenibilitat o economia verda en la gestió de residus. ( 2h.)

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
31 maig 2024  -  
14 juny 2024
34 Hores
Dilluns, dimarts i divendres de 16:00 a 21:00 hores
COELL- PARTIDA DE LA CAPARRELLA S/N

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.