INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC

INFRAESTRUCTURES DE RECÀRREGA PER A VEHICLE ELÈCTRIC

OBJECTIUS

GENERALS:
Formar a instal·ladors perquè estiguin familiaritzats amb les infraestructures de recàrrega, els punts de recàrrega i el vehicle elèctric, és necessari que tot instal·lador conegui la normativa específica dins del reglament de baixa tensió i el CTE, per a poder realitzar una instal·lació de punts de recàrrega en qualsevol mena d’aparcament i la seva legalització.

CONTINGUTS

Mòdul 1. Introducció i evolució del vehicle elèctric (VEU) (2 hores)
Objectiu Específic Relacionat:
Per què i amb quina finalitat potenciar el desenvolupament del VE: millores ambientals, nou model energètic i millores salut.
Epígrafs:
b. Normativa general i directives europees.
c. Tipus de VE disponibles en el mercat.
d. Solucions de recàrrega de VE: lenta, semi ràpida, ràpida i super ràpida.
e. Dades estadístiques.
Mòdul 2. Evolució de la normativa relacionada amb el VEU: ITC-BT 52 i / o nova normativa (2 hores)
Objectiu específic relacionat:
Interpretació de la diferent normativa
Epígrafs:
a. Guia Tècnica d’aplicació de la ITC-BT 52
b. CTE Document bàsic HE, HE 6. Dotacions mínimes per a la infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics
Modul 3. Què necessita conèixer l’instal·lador elèctric i quin paper ha de jugar? (0,5 hores)
Objectiu específic relacionat:
Tenir visió de conjunt de les infraestructures de recàrrega del vehicle elèctric
Mòdul 4. Visió general de la tecnologia sobre instal·lacions de recàrrega de VE. (3 hores)
Objectiu específic relacionat:
Entendre les diferents equips e recàrrega i els seus components.
Epígrafs:
a. Diferents equips recàrrega
b. Tipus de connectors.
c. Tipus de connexió entre l’estació de recàrrega i el vehicle elèctric.
d. Manteniment dels punts de recàrrega.
Mòdul 5. Esquemes d’instal·lació per a la recàrrega de vehicles elèctrics (4 hores)
Objectiu específic relacionat:
Interpretació dels diferents esquemes d’instal·lació
Epígrafs:
a. Instal·lació en aparcaments d’habitatges unifamiliars.
b. Instal·lació en aparcaments o estacionaments col·lectius en edificis en règim de propietat horitzontal.
c. Instal·lacions de recàrrega en via pública o amb potències superiors a 7 kW: semi-ràpida (entre 7 i 22 kW) i / o ràpida (potències superiors a 50 kW)
Mòdul 6. Previsió de càrregues segons l’esquema de la instal·lació: (4 hores)
Objectiu específic relacionat:
Coneix tots els esquemes i càlculs relacionats amb els esquemes.
Epígrafs:
a. Esquemes possibles segons la ITC-BT 52.
b. Re-càlcul de la potència elèctrica necessària en un edifici.
Mòdul 7. Requisits generals de la instal·lació: (4 hores)
Objectiu específic relacionat:
Conèixer tots els requisits necessaris per fer la instal·lació
Epígrafs:
a. Alimentació.
b. Sistemes de connexió del neutre.
c. Canalitzacions.
28
d. Envolupants del conjunt dels aparells.
e. Punt de connexió.
f. Comptador secundari de mesura de l’energia.
Mòdul 8. Data server i instal·lació de comunicació: (3,5 hores)
Objectiu específic relacionat
Conèixer tots els sistemes relacionats amb les instal·lacions de comunicació.
Epígrafs:
a. Protocols de comunicació.
b. Sistemes de gestió (scada).
c. Back office.
d. Sistemes de cablejats
Mòdul 9. Projectes singulars (Smart cities, V2G, Second life Battery). (1 hora)
Objectiu específic relacionat:
Conèixer els diferents projectes sigulars
Mòdul 10. Aspectes generals Pla Moves III (1 hora)
Objectiu específic relacionat:
Conèixer els diferents aspectes del pla Moves.
Mòdul 11. Classe pràctica recàrrega amb vehicle elèctric, explicacions tècniques carregadors exteriors i quadre elèctric recàrrega VEU. (4 hores)
Objectiu específic relacionat:
Aprendre el funcionament dels carregadors.
Mòdul 12. Bombers de Barcelona: Fitxa 1.18 (1 hora)
Objectiu específic relacionat:
Conèixer la IRVE
Epígrafs:
a) Talli general elèctric de la IRVE
b) Aspectes generals.
Mòdul 13. Tramitació i legalització IRVE (2 hores)
Objectiu específic relacionat:
Aprendre a tramitar la IRVE.

 

MINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

INICI PREVIST MES D'ABRIL (pendent confirmació de dates)
Curs presencial
1 abr. 2024  -  
31 des. 2024
34 Hores
HORARI DE TARDA
COELL-CAPARRELLA

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.