CURS DE CAPACITACIÓ FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM.  NIVELL I

CURS DE CAPACITACIÓ FOTOVOLTAICA EN INSTAL·LACIONS D’AUTOCONSUM.  NIVELL I

OBJECTIUS

 • L’objectiu d’aquesta formació és poder ajudar a que els professionals relacionats amb l’Energia Solar Fotovoltaica disposin d’unes competències professionals i col·lectives per afrontar els reptes del sector.
 • La millora dels coneixements i aptituds de les persones han d’afavorir la qualitat, la seguretat i la reducció del nombre d’incidències i d’accidents relacionats amb les instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica.

Els Objectius específics portaran a adquirir les següents Habilitats:

Quant al Mòdul de Disseny i Muntatge d’instal·lacions d’energia Solar Fotovoltaica:

 • Adquirir coneixements suficients sobre la normativa aplicable en relació a l’ autoconsum fotovoltaic.
 • Reconèixer i calcular els diferents equips que intervenen en una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic
 • Aprendre a calcular les pèrdues per ombres i per orientació i inclinació
 • Adquirir els coneixements suficients per dimensionar instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic i poder realitzar estudis d’estalvi energètic, econòmic i amortitzacions d’instal·lacions.
 • Aprendre a posar en marxa instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic.
 • Conèixer la normativa relativa al manteniment d’ instal·lacions d’ autoconsum fotovoltaic.

Es mesurarà l’eficàcia dels objectius amb consecució de la qualificació amb la prova final.

CONTINGUTS

MÒDUL 1. CURS DE DISSENY I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS D’ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Objectiu específic relacionat:

Formació en Autoconsum Fotovoltaic, a on es treballaran continguts de manera teòrica i de manera pràctica, amb l’objectiu de que els professionals del sector obtinguin unes competències que els permeti desenvolupar correctament la seva feina.

Epígraf

TEÒRICA

Normativa

 • Energia i costos
 • Model energètic actual
 • Transició energètica
 • Legislació i Normativa Aplicable.
 • Codi tècnic de l’ edificació HE5

Radiació Solar

 • Radiació Solar Incident
 • Constant Solar
 • Estàndard de referència de radiació solar
 • Climatologia i gruix d’ atmosfera travessada
 • Magnituds bàsiques en conceptes de radiació Solar i posicionament Terrestre
 • Latitud ,
 • Longitud
 • Alçada Solar
 • Azimut
 • Coordenades Solars
 • Orientació i inclinació dels mòduls fotovoltaics
 • Pèrdues per orientació i inclinació
 • Estudi d’ombres properes (mètode simplificat CTE)
 • Estudi d’ombres properes (mètode complet)
 • Estudi d’ ombres llunyanes

Estructures i elements d’ancoratge

 • Tipologies d’ estructures
 • Tipologies d’ ancoratges
 • Sistemes d’ancoratge i contrapesat

El mòdul solar fotovoltaic

 • Efecte fotovoltaic i la cèl·lula fotovoltaica (caracterització elèctrica)
 • Tipologies de mòduls i les millores tècniques associades
 • El panell (estructura, parts, caracterització física i elèctrica, etc..)
 • Requeriments d’instal·lació
 • Paràmetres funcionals (temperatura, radiació, ombrejat, etc..)
 • Associació de panells
 • Proteccions elèctriques preceptives en la composició d’ un camp fotovoltaic
 • Caracterització comercial
 • Producció solar estimada en base a PVGIS

Elements a les instal·lacions d’autoconsum

 • Mòduls fotovoltaics
  • Inversors
  • Acumuladors
  • Cables i connectors
  • Proteccions preceptives i esquemes de referència

  Dimensionat d’instal·lacions d’Autoconsum fotovoltaic

  • Factors de desenvolupament
  • Perfils de consum tipus per a diferents equipaments o usos
  • Corba de demanda vs producció
  • Selecció de la potència fotovoltaica optimitzant la rendibilitat/producció PVGIS
  • Dimensionat del camp de captació
  • Dimensionat dels inversors
  • Dimensionat de l’ acumulació
  • Dimensionament de cablejat i proteccions
  • ITC-BT40
  • Preses de terra
  • Monitorització
  • Sistemes d’ ancoratge i contrapesat
  • Renderitzat (Easy Solar App)

  Manteniment d’instal·lacions d’Energia Solar Fotovoltaica

  • Pla de manteniment
  • Garantia de la instal·lació
  • Manteniment preventiu
  • Manteniment correctiu

  PRÀCTICA:

  • Caracterització del mòdul fotovoltaic
  • Mesures de producció del mòdul fotovoltaic
  • Voltatge
  • Intensitat
  • Voltatge de circuit obert
  • Intensitat de curtcircuit
  • Radiació incident
  • Pèrdues per ombres
  • Miss Match
  • Realització d’ un dimensionament complet d’ una instal·lació domèstica d’ autoconsum fotovoltaic.
  • Creació de l’ oferta comercial a partir del dimensionament d’ una instal·lació d’ autoconsum fotovoltaic.
  • Producció
  • Estalvi energètic
  • Estalvi econòmic
  • O.I.
  • Utilització d’ un simulador de coberta per poder disseccionar la perforació i ancoratge en una coberta inclinada.
  • Muntatge d’ una estructura triangular.
  • Muntatge d’una instal·lació d’autoconsum (en funció de les característiques del centre s’utilitzarà mòduls o fonts d’alimentació per a això)
  • Muntatge de Mòduls o en el seu defecte font d’ alimentació
  • Muntatge d’ inversor
  • Muntatge de proteccions
  • Muntatge de monitoratge
  • Creació de compte en portal web
  • Posada en servei d’ inversor

  Modificació de paràmetres de forma remota

  CONTINGUTS SOSTENIBILITAT O ECONOMIA VERDA (***)
Residus :

Concepte, tipologia i gestió. Sostenibilitat o economia verda en la gestió de residus. ( 2h.)

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
8 abr. 2024  -  
3 maig 2024
60 Hores
Dilluns, dimarts i divendres de 16:00 a 21:00h
COELL- PARTIDA DE LA CAPARRELLA S/N

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.