PREVENCIÓ RISCOS LABORAL- SECTOR METALL

PREVENCIÓ RISCOS LABORAL- SECTOR METALL

OBJECTIUS

Identificar i avaluar els riscos i les tècniques preventives dels treballs d’instal·lacions i reparacions de línies elèctriques i equips.

CONTINGUTS

 

Mòdul 1 Formació per a persones treballadores de les àrees de producció i/o manteniment. 12 hores

Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.

◦ Riscos i mesures preventives.

◦ Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des del punt de vista preventiu.

◦ Emmagatzematge i aplec de materials.

◦ Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia.

◦ Ordre i neteja.

◦ Senyalització. Trànsit pel centre de treball.

 • Identificació d’interferències entre activitats.

◦ Activitats simultànies

◦ Activitats successives.

 • Identificació de drets i obligacions.

◦ Marc normatiu general i específic.

◦ Organització de la prevenció.

◦ Foment de la presa de consciència sobre la importància d’involucrar-se a la prevenció de riscos laborals.

◦ Participació, informació, consulta i propostes.

 • Conceptualització de la seguretat viària.

◦ Factors de risc

◦ Seguretat activa i passiva

 • Definició de primers auxilis i mesures d’emergència.

◦ Coneixements específics bàsics.

◦ Objectius i funcions.

 

Mòdul 2 Instal·lacions i reparacions de línies elèctriques i equips 8 hores

 

Definició dels treballs.

◦ Descripció dels procediments segurs de la feina del lloc de treball.

◦ Descripció dels processos segurs de la feina del lloc de treball.

 • Classificació de les tècniques preventives específiques.

◦ Aplicació del pla de seguretat i salut a la tasca concreta. Avaluació i informació específica de riscos.

◦ Riscos específics i mesures preventives.

 • Cops i/ talls per màquines amb parts mòbils sense protecció
 • Incendis
 • Soroll
 • Riscos elèctrics en alta i baixa tensió
 • Riscos derivats de l’ús de màquines elevadores
 • Riscos de treballs en alçada
 • Riscos derivats de la manipulació manual de càrregues.
 • Caigudes a diferent nivell.
 • Reial Decret 614/2001.

◦ Proteccions col·lectives (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

◦ Proteccions individuals (col·locació, usos i obligacions i manteniment).

 • Identificació dels mitjans auxiliars, equips i ferramentes.

◦ Riscos derivats de l’ús dels mitjans auxiliars

◦ Riscos derivats de l’ús d’equips

◦ Riscos derivats de l’ús d’eines emprades a l’activitat de l’ofici.

 

 

GENERALITAT

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

C. 15 INSTAL·LACIONS I REPARACIONS DE LÍNIES ELÈCTRIQUES
Curs presencial
18 març 2024  -  
22 març 2024
20 Hores
Dilluns a divendres de 15:00
Pendent de confirmació.

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.