FORMACIÓ ESPECÍFICA ITINERARI TELCO

OBJECTIUS

Generals

Proporcionar la formació bàsica en prevenció de riscos laborals del sector TELCO, identificar l’origen i les causes dels riscos associats al sector, i conèixer les normes i mesures preventives per desenvolupar l’activitat de manera segura

Es objectius específics portaran a adquirir les següents Habilitats

A través del curs els operadors actualitzaran els seus coneixements sobre:

Seguretat en el desenvolupament de treballs en altura

Corregiran males pràctiques en l’ús dels equips de treball

Materials i sistemes anticaigudes.

Destresa i habilitat en els simulacres que es duran a terme sobre escales, cobertes i gelosies simulant condicions reals de treball.

Es mesurarà l’eficàcia dels objectius amb consecució de la qualificació amb prova final

CONTINGUTS

Mòdul 1 Telco 1 (6 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

Epígrafs:

Unitat 1. Definició dels treballs Unitat

Unitat 2. Tècniques preventives específiques

2.1. Avaluació de riscos. Aplicació de pla de seguretat i salut 2.2. Proteccions col·lectives (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

2.3. Proteccions individuals (col·locació, usos, obligacions i manteniment)

2.4. Risc elèctric

2.5. Caiguda de persones al mateix nivell

2.6. Caiguda de persones a diferent nivell

2.7. Espais confinats

2.8. Riscos de projeccions de partícules, cops i talls

2.9. Riscos biològics

Mòdul 2 Telco 2 (16 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

Epígrafs:

Continguts teòrics: 4 hores

 1. Introducció
 2. Normativa i legislació
 3. Física de la caiguda
 4. Identificació de riscos
 5. Equips de protecció individual
 6. Sistemes de protecció de caigudes
 7. Dispositius d’ancoratge
 8. Hissat manual de càrregues
 9. Actuació davant d’un accident

Continguts pràctics: 12 hores

 1. Equips de protecció individual (EPI)
 2. Sistemes de protecció de caigudes
 3. Dispositius d’ancoratge

Mòdul 3  Espais Confinats Telco (6 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

Epígrafs:

Continguts teòrics: 2 hores

 1. Introducció als espais confinats
 2. Riscos i mesures preventives associades als espais confinats

 

Que t'ha semblat aquest curs?

4
0
0

COMPARTEIX-HO:

INICI PREVIST MAIG (dates pendents de confirmar)
Curs presencial
1 maig 2024  -  
31 des. 2024
38 Hores
Pendent de confirmació.
COELL-CAPARRELLA

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.