CURS HIGIÈNIC SANITARI EN IMATGE PERSONAL

CURS HIGIÈNIC SANITARI EN IMATGE PERSONAL

OBJECTIUS

OBJECTIUS:

 1. Conèixer l’anatomia i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses.
  2. Conèixer nocions sobre microbiologia bàsica així com de les diferents
  malalties de transmissió hemàtica i cutània mucosa.
  3. Identificar les característiques dels espais, dels estris, dels accessoris i dels
  complements auxiliars.
  . Descriure les mesures de seguretat i prevenció de riscos higiènic sanitaris
  dels establiments, de les instal·lacions, del mobiliari, dels aparells, dels
  accessoris i dels estris.
  5. Caracteritzar el procés d’higiene de les instal·lacions, l’equip i els estris,
  abans i després del procés.
  6. Saber en què consisteixen l’asèpsia, la desinfecció i l’esterilització.
  7. Seleccionar els mètodes de neteja, desinfecció i esterilització adequats.
  8. Aplicar el mètode de desinfecció segons el grau de contaminació dels
  elements.
  9. Valorar el material d’un sol ús i els EPIs com a mesures de seguretat i
  d’higiene.
  10. Diferenciar les zones d’emmagatzemament i gestió de residus.
  11. Establir criteris per preparar i emmagatzemar el material una vegada
  esterilitzat.
  12. Establir un sistema per a la gestió dels diferents tipus de residus.
  13. Identificar les mesures higiènic sanitàries dels professionals del tatuatge,
  pírcing i micropigmentació.
  14. Conèixer els riscos específics de l’activitat i la seva prevenció.
  15. Explicar i conèixer l’actuació de primers auxilis en cas d’accident o reacció
  adversa en els processos tècnics.
  16. Conèixer la normativa d’aplicació dels establiments de tatuatge, pírcing i
  micropigmentació.
  17. Conèixer i elaborar la fitxa tècnica de consentiment informat prèvia als
  procediments, tenint en compte la normativa vigent.

 

CONTINGUTS

CONTINGUTS:

 

 1. 1. Conceptes anatòmics i fisiologia bàsica de la pell i les mucoses (2 h.)
  Microbiologia bàsica ( 2 h.)
  3. Malalties de transmissió hemàtica i cutània- mucosa (2 h.)
  4. Conceptes d’asèpsia , desinfecció i esterilització i mètodes (3 h.)
  5. Seguretat i salut en el treball: riscos específics de l’activitat i la seva
  prevenció ( 2 h.)
  6. Locals i instal·lacions (1.30 h.)
  7. Utensilis i material d’ús (2.30 h.)
  8. Mesures preventives ( 2 h.)
  9. Informació a les persones usuàries ( 2 h.)
  11. Règim de responsabilitat civil: Nocions bàsiques( 1h.)
  12. Marc legal: Normativa d’aplicació dels establiments de tatuatge/¡, pírcing i
  micropigmentació ( 3h.)
  13. Assistència sanitària immediata: ( 3 h.)
  14. Pràctiques : ( 8 h.) ➔ higiene dels utensilis ➔ pràctiques higièniques
  d’aplicació ➔ habilitats comunicatives per a la informació de la persona
  usuària ➔ pràctiques d’assistència sanitària immediata
  15. Avaluació objectiva individual ( 1h)

Que t'ha semblat aquest curs?

1
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs online-presencial
4 març 2024  -  
23 abr. 2024
37 Hores
Dilluns : De 9 a 13 hores / Dimarts: De 9 a 12 hores
Zoom /Institut Torre Vicens

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.