PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLS DE PALETA

PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS PER A TREBALLS DE PALETA

OBJECTIUS

Identificar les tècniques preventives i les mesures de seguretat generals de la construcció i els factors de l’entorn que poden influir en la seguretat, així com definir-ne els drets i les obligacions

Identificar els riscos relacionats amb els treballs de paleteria, aplicant tècniques preventives específiques

CONTINGUTS

Mòdul  1 Prevenció de riscos laborals en construcció 14  hores

 • Definició de tècniques preventives
 • Mitjans de protecció col·lectiva
 • Equips de protecció individual
 • Senyalització
 • Diferenciació de mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment a les obres de construcció
 • Gestió de la verificació, identificació i vigilància del lloc del treball i el seu entorn
 • Riscos generals a les obres de construcció
 • Coneixement de l’entorn del lloc de treball. Planificació de les tasques des d’un punt de vista preventiu
 • Manipulació de productes químics. Fitxa de dades de seguretat. Simbologia
 • Identificació d’interferència entre activitats
 • Activitats simultànies
 • Activitats successives
 • Definició de drets i obligacions
 • Marc normatiu general i específic
 • Organització de la prevenció de riscos laborals
 • Participació, informació, consulta i propostes
 • Descripció de primers auxilis i mesures d’emergència

 

Mòdul  2 Prevenció de riscos laborals per a treballs de paleteria 6  hores

 • Definició dels treballs
 • Façanes (fàbrica de maó i revestiment de ciment)
 • Distribució interior (envans)
 • Materials (ceràmics, cartró-guix, escaiola,…)
 • Identificació de les tècniques preventives específiques
 • Identificació de riscos
 • Avaluació de riscos del lloc (genèrica)
 • Mitjans auxiliars: bastides, plataformes de treball
 • Equips de treball i eines: riscos i mesures preventives
 • Manipulació manual de càrregues
 • Mitjans de protecció col·lectiva (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
 • Equips de protecció individual (col·locació, usos, obligacions i manteniment)
 • Materials i productes (etiquetatge, fitxes de dades de seguretat, frases H i P,…)

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
17 abr. 2024  -  
22 abr. 2024
20 Hores
tarda: 15: 00h a 20:00h
COELL- Partida de la Caparrella

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.