APLICACIONS OFIMÀTIQUES

OBJECTIUS

Generals

Manejar aplicacions ofimàtiques en la gestió de la informació i la documentació.

Els objectius específics portaran a adquirir les següents habilitats

A través del curs els alumnes aprendran i/o actualitzaran els seus coneixements i aptituds sobre:

 • Comprovar el funcionament, a nivell d’usuari, de l’equipament informàtic disponible, garantint la seva operativitat, d’acord amb els procediments i normes establertes, per facilitar una gestió posterior eficient.
 • Obtenir i organitzar la informació requerida a la xarxa -intranets o Internet-, d’acord amb les instruccions rebudes i procediments establerts, per al desenvolupament de les activitats de la organització utilitzant els mitjans electrònics i manuals d’ajuda disponibles.
 • Preparar els documents d’ús freqüent utilitzant aplicacions informàtiques de processament de texts i/o d’autoedició, a fi de lliurar la informació requerida en els terminis i forma establerts.
 • Obtenir les dades, càlculs, agregacions, comparacions, filtratges, estadístiques i/o gràfics precisos, operant amb les diferents funcions que ofereixen els fulls de càlcul, amb la finalitat de generar documents fiables i de qualitat.
 • Utilitzar programes de correu electrònic en equips informàtics i/o agendes electròniques, de acord amb els procediments i la normativa establerta, amb la finalitat de garantir i optimitzar la circulació i disponibilitat de la correspondència.

Es mesurarà l’eficàcia dels objectius amb consecució de la qualificació amb prova final.

CONTINGUTS

Mòdul 1. Sistema operatiu, cerca de la informació: internet/intranet i correu electrònic, (13 hores

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

Continguts/Epígrafs:

 1. Introducció a l’ordinador (maquinari, programari).
 2. Utilització bàsica dels sistemes operatius habituals.
 3. Introducció a la cerca d’informació a Internet.
 4. Navegació per la World Wide Web.
 5. Ús del correu electrònic.

Mòdul 2. Aplicacions informàtiques de tractament de textos, (20 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

 

Continguts/Epígrafs:

 1. Conceptes generals
 2. Arxius de l’aplicació
 3. Ús de diverses possibilitats per a la millora del text
 4. Creació de taules
 5. Ortografia i gramàtica
 6. Impressió de documents
 7. Inserció d’imatges
 8. Automatització de tasques

Mòdul 3. Aplicacions informàtiques de full de càlcul, (25 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

Continguts/Epígrafs:

 1. Conceptes generals
 2. Desplaçament pel full de càlcul
 3. Edició i modificació del full de càlcul
 4. Operacions amb rang
 5. Fórmules
 6. Funcions
 7. Insercions de gràfics

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
17 abr. 2024  -  
28 juny 2024
60 Hores
Dilluns, dimecres i divendres de 18:00 a 20:00 hores
CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES - Passeig de Ronda, 128 (Lleida)

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.