OPERACIONS DE MANTENIMENT DE PINTURA

OBJECTIUS

Objectiu General

Aplicar imprimacions i pintures protectores en construcció.

Objectius Específics

 • Operar correctament amb els equips de treball necessaris (equips de protecció individual, útils, eines, màquines i mitjans auxiliars), per aconseguir el rendiment i qualitat requerits, observant les mesures de seguretat establertes i realitzant les operacions de final de jornada.
 • Realitzar mescles genèriques de pintures i empastats, i manipular envasos de mescles preparades per assolir i mantenir les propietats establertes per a les mateixes, observant les recomanacions del fabricant, les condicions de qualitat indicades, i les normes de seguretat i protecció ambiental establertes.
 • Aplicar tractaments tant a paraments com a elements d’obra per obtenir les condicions d’imprimació i/o protecció requerides, respectant les condicions de qualitat i seguretat establertes.

CONTINGUTS

Mòdul 1.- Procés i preparació d’equips i mitjans en treballs de pintura en construcció.

 • Treballs elementals en les obres de pintura en construcció. el seu coneixement:
  • Tipus de treballs.
  • Composició dels elements i funció que exerceixen.
  • Coneixement dels processos constructius i el seu desenvolupament.
  • Coneixement i aplicació dels termes tècnics usuals a la professió.
  • Materials a utilitzar. classificació. característiques i propietats.
 • Geometria elemental aplicada a obra de pintura a la construcció.
  • Replantejos elementals.
  • Traçat d’escaires.
 • Us d’útils, eines i petita maquinària de pintura en construcció.
  • Coneixement dels treballs de pintura en construcció.
  • Ús de petita maquinària en obres de pintura.
 • Prevenció de riscos laborals en treballs de pintura a la construcció.
  • Tècniques preventives específiques en treballs de pintura en construcció.
   • Drets i obligacions del treballador en matèria de prevenció de riscos laborals.
   • Equips de protecció individual utilitzats en treballs de pintura en construcció.
   • Equips de protecció col·lectiva utilitzats en treballs de pintura en construcció.
   • Mitjans auxiliars usats en obres de pintura en construcció.

   Mòdul 2.- Aplicació de pintures i imprimacions protectores

   • Recepció de pintures per tractaments especials i protectors de construcció i els seus suports d’aplicació.
    • Components de les pintures, pigments, catalitzadors, dissolvents i diluents.
    • Tipus i propietats de les pintures de construcció.
    • Composició i dosificació de les pintures segons aplicacions i recomanacions de fabricants.
    • Segells de qualitat i marques homologades en components dels tractaments a paràmetres de construcció.
    • Subministrament, emmagatzematge i control de tractaments a paraments de construcció.
    • Relacions dels tractaments a paràmetres de construcció amb altres elements i talls d’obra.
    • Processos i condicions de seguretat que deuen complir-se a les operacions d’aplicació d’imprimacions i protectores de paraments de construcció i els seus suports d’aplicació.
   • Elaboració de mescles i aplicació d’imprimacions a superfícies de construcció.
    • Processos i condicions de manipulació i emmagatzematges de pintures i mescles.
    • Elaboració de mescles de pintures.
    • Aplicació de pintures.
    • Control de l’aplicació de pintures.
    • Processos i condicions de manipulació i tractament de residus.
    • Factors d’innovació tecnològica: materials, tècniques i equips innovadors de recent implementació.
   • Elaboració de mescles i aplicacions de tractament especials i protectores en construcció.
    • Processos i condicions de manipulació i emmagatzematge d’imprimacions i materials per la seva elaboració.
    • Elaboració de mescles d’imprimacions protectores.
    • Elaboració d’imprimacions protectores.
    • Control de l’aplicació d’imprimacions.
    • Processos i condicions de manipulació i tractament de residus.
    • Factors d’innovació tecnològica: materials, tècniques i equips innovadors de recent implementació.

 

Que t'ha semblat aquest curs?

1
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
21 febr. 2024  -  
16 abr. 2024
60 Hores
09:00 A 14:00 HORES (dies Segons Calendari)
COELL

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.