ITINERARI FORMATIU OPERARI AGRÍCOLA: REG, ABONAMENT I APLICACIÓ DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

ITINERARI FORMATIU OPERARI AGRÍCOLA: REG, ABONAMENT I APLICACIÓ DE TRACTAMENTS FITOSANITARIS

OBJECTIUS

OBJECTIUS

Generals

Realitzar operacions auxiliars de reg, adobament i aplicació de tractaments en conreus agrícoles.

Els objectius específics portaran a adquirir les següents habilitats

A través del curs els alumnes aprendran i/o actualitzaran els seus coneixements i aptituds sobre:

 • Identificar els diferents elements del sistema de reg i descriure’n les condicions de funcionament, realitzar el reg en un cas pràctic, utilitzar els mitjans apropiats i aplicar-hi els procediments establerts, les mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental.
 • Especificar els principals tipus d’adobs i productes fitosanitaris i, en un cas pràctic, adobar manualment o realitzar operacions auxiliars d’adobament en una àrea de conreu utilitzant els mitjans apropiats i aplicant-hi els procediments establerts, les mesures de prevenció de riscos laborals i la normativa mediambiental.

Es mesurarà l’eficàcia dels objectius amb consecució de la qualificació amb prova final.

 

CONTINGUTS

CONTINGUTS

 

Mòdul 1. Reg, (20 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul.

Continguts/Epígrafs:

 • Climatologia bàsica: els meteors atmosfèrics.
 • L’aigua en el sòl: comportament.
 • Sistemes bàsics d’aplicació de reg
 • Instal·lacions de reg, valvuleria, tensiòmetres.
 • La pràctica del reg: intensitat, durada i moment d’aplicació.
 • Fertirrigació.
 • Lectura d’aparells de control de reg.
 • Conservació, reparació senzilla i neteja del sistema de reg.
 • Tipus, components i ús de petita maquinària i equips utilitzats en el reg de conreus.
 • Neteja, desinfecció i organització de les instal·lacions, equips i eines utilitzats.
 • Aplicació de les mesures mediambientals i de prevenció de riscos laborals amb la utilització correcta dels equips individuals i generals de protecció en les operacions.

Mòdul 2. Manipulació i aplicació d’adobs i productes fitosanitaris, (38 hores)

Objectiu específic relacionat:

Tos els objectius específics van relacionats en aquest mòdul

Epígrafs:

 1. Adobs
 • La nutrició de les plantes.
 • Els adobs orgànics: tipus, procedència i característiques generals bàsiques.
 • Adobs sòlids: fems.
 • Adobs líquids: purins.
 • Adobs verds. Terra vegetal.
 • Adobs químics: característiques generals bàsiques.
 • Adobs simples.
 • Adobs compostos. – Interpretació d’etiquetes: riquesa de l’adob.
 • Distribució d’adobs orgànics.
 • Característiques bàsiques de la maquinària utilitzada.
 • Característiques bàsiques de la maquinària utilitzada.
 • Tasques de suport en càrrega i distribució.
 • Distribució manual localitzada dels adobs químics.
 • Neteja i conservació diària de l’equip, eines i instal·lacions utilitzades en l’adobament.
 • Distribució manual de dosis en el moment adequat i de manera homogènia.
 • Normes de prevenció de riscos laborals.
 1. Sanitat de les plantes
 • Aspectes generals sobre la sanitat de les plantes.
 • Males herbes.
 • Mètodes de control.
 • Mitjans de defensa fitosanitaris.
 • Productes fitosanitaris: Descripció i generalitats.
 • Perillositat dels productes fitosanitaris i dels seus residus.
 • Riscos derivats de la utilització dels productes fitosanitaris.
 • Intoxicacions i altres efectes sobre la salut.
 • Primers auxilis.
 • Tractaments fitosanitaris.
 • Equips d’aplicació. – Neteja, manteniment, regulació i revisió dels equips.
 • Nivell d’exposició de l’operari.
 • Mesures preventives i de protecció en l’ús de productes fitosanitaris.
 • Bones pràctiques ambientals.

 

CONVOCATÒRIA 2023 dels cursos de formació no formal de qualificació i requalificació  de la població activa,  vinculades a les qualificacions professionals incloses en el catàleg nacional de qualificacions professionals, en sectors estratègics, en el marc del component 20 “ Pla estratègic d’impuls de la Formació  Professional” del Pla de Recuperació ,  Transformació  i  Resiliència (MRR)- Finançat per la Unió Europea- Next Generation  EU

 

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
7 febr. 2024  -  
22 febr. 2024
60 Hores
De dilluns a divendres de 15 a 20 hores
CENTRE DE FORMACIÓ VERSAILLES - Passeig de Ronda, 128 (Lleida)

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.