ITINERARI FORMATIU APARELLS ELEVADORS

OBJECTIUS

Generals :
– Adquirir uns coneixements preventius bàsics i generals, tant a nivell teòric com pràctic, que li permetin l’aplicació de tècniques segures de treball durant l’execució de les unitats d’obra que dugui a terme.
– Capacitar al maneig segur d’operacions amb carretons elevadors, formant en la seva conducció i maneig
Els objectius específics portaran a adquirir les següents habilitats
– A través d’aquesta formació l’alumne adquirirà els coneixements bàsics necessaris per a poder identificar els riscos derivats de l’ofici. D’aquesta manera, el treballador adquireix bones pràctiques preventives aplicables a la seva activitat a l’entorn de treball i pot contribuir al control dels esmentats riscos, així com a evitar o minimitzar els danys que poguessin derivar.
– Conèixer de forma general les modalitats condicions i riscos associats a les diferents operacions de manipulació de càrrega en base als diferents equips utilitzats i l’entorn de treball en els que operen.

CONTINGUTS

Mòdul. 1. Tècniques preventives en aparells elevadors, (6 h.)
Objectius específics relacionats:
Epígrafs:
– Mitjans de protecció col·lectiva.
– Mitjans auxiliars, equips i eines emprats habitualment en les obres de construcció.
– Verificació, identificació i vigilància del lloc de treball i el seu entorn.
– Aplicació del pla de seguretat i salut en la tasca concreta. avaluació de riscos en el cas que no existeixi pla.
– Interferència entre activitats.
– Trànsit per l’obra ( rases, desnivells).
– Drets i obligacions.
– Primers auxilis.
– Continguts de la part cespecífica:
– Definició dels treballs.
– Tècniques preventives específiques.
Mòdul. 2 Maneig de carretons (16 hores)
Objectiu específic relacionat;
Utilitzar el carretó de manera adequada segons l’entorn. -Fer les operacions sense posar en risc la seva persona ni les persones del seu entorn, ni la carrega que desplaça ni l’entorn.
Epígrafs:
1. Definició
1.1. Moviments
1.2. Classificació
1.3. Sistemes motriu i hidràulic, panells de control, identificació de símbols
1.4. Normes d’ús: abans de arrencar el motor, mesures de prevenció, mesures de protecció
1.5. Maneig de càrregues: aprenent a treballar càrregues, principis de maneig, estabilitat, carretons equilibrades, distribució de la càrrega
1.6. Característiques de les rodes per carretons
1.7. Tipus de rodes per carretons
2. Carretons de manutenció automotors
2.1. Consells per a la seva utilització: Generalitats, qualificació, selecció i deures del conductor, dispositius de seguretat, disposició del local, verificacions diàries, normes per a la càrrega, normes generals de conducció i circulació, normes conducció carretó de forquilla, casos particulars, prohibicions, regles de manteniment, inspeccions, verificacions periòdiques, consignes en cas d’incendi, prescripcions, codi de circulació
2.2. Codi de seguretat per a la seva utilització i manteniment: introducció, regles generals d’utilització, regles per al conductor, consignes d’entrenament
Mòdul 3. Maneig de plataformes elevadores: ( 8 hores)
Objectiu específic relacionat:
Proporcionar a l’operador les competències per a la conducció, ús i maneig segur de Plataformes Elevadores Mòbils de Personal, corresponents als tipus i grups definits per a cada màquina.
Epígrafs:
1. Contingut bàsic de la formació teòrica
2. Principals perills i factors de risc
3 Continguts bàsic de la formació pràctica
4. Components principals: identificació i funció

 

 

MINISTERI

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
14 febr. 2024  -  
23 febr. 2024
32 Hores
15:15 a 19:15 (de dilluns a divendres)
COELL-CAPARRELLA

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.