OPERACIONS DE MANTENIMENTS ELÈCTRIC

OBJECTIUS

Objectiu General

Muntar i mantenir instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis destinats principalment a habitatges.

Objectius Específics

 • Realitzar escomeses i instal·lacions d’enllaç de baixa tensió a edificis d’habitatges, amb les condicions de qualitat i seguretat establertes, d’acord amb la normativa vigent.
 • Realitzar instal·lacions interiors en habitatges amb les condicions de qualitat i seguretat establertes, d’acord amb la normativa vigent.
 • Reparar instal·lacions en habitatges i edificis d’habitatges amb les condicions de qualitat i seguretat establertes, segons normativa vigent.
 • Elaborar la documentació tècnica i administrativa de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, a l’àmbit de la seva competència.

CONTINGUTS

Mòdul 1.- Instal·lacions d’enllaç

 • Línia general d’alimentació: característiques i tipus dels elements (caixa general de protecció i mesura, comptadors, cables, tubs, dispositius generals i individuals de comandament i protecció, interruptor de control de potència)itc-bt-13, itc-bt-14, itc-bt-15, itc-bt-11.
 • Característiques i tipus d’elements: quadre de distribució, elements de comandament i protecció, tubs i canalitzacions, caixes, conductors elèctrics, elements de maniobra i de connexió.
 • Emplaçament i muntatge de les instal·lacions d’enllaç: caixes generals de protecció, comptadors i centralització, dispositius de comandament i protecció: itc-bt-16, itc-bt-17.

Mòdul 2.- Representació i simbologia de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

 • Simbologia normalitzada a les instal·lacions elèctriques d’enllaç.
 • Plànols i esquemes elèctrics normalitzats.
 • Interpretació d’esquemes elèctrics de les instal·lacions d’enllaç: per un sol usuari, per més d’un usuari.
 • Normativa i reglamentació. itc-bt-12.

Mòdul 3.-Mesura a les instal·lacions elèctriques.

 • Magnituds elèctriques.
 • Resistència elèctrica de les escomeses de terra i elèctriques.
 • Relacions fonamentals entre les magnituds elèctriques.
 • Instruments de mesura: tipologia i característiques.
 • Procediments de connexió.
 • Processos de mesura.

mòdul 4.- Elaboració de la documentació de les instal·lacions elèctriques d’enllaç.

 • Documentació de les instal·lacions itc-bt-01, itc-bt-02.
 • Requisits i actuacions dels instal·ladors autoritzats itc-bt-03.
 • Documentació i pisada en servei de les instal·lacions itc-bt-04.
 • Verificació i inspeccions itc-bt-05.

Previsió de càrregues per el subministrament de b.t.itc-bt-08, itc-bt-10

 

Que t'ha semblat aquest curs?

0
0
0

COMPARTEIX-HO:

Curs presencial
8 febr. 2024  -  
11 abr. 2024
60 Hores
Dijous de 08:00 a 15:00 hores (dijous)
COELL

CURSOS QUE ET PODRIEN INTERESSAR

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per a poder rebre més informació sobre el curs en qüestió.

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.

SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ

Emplena el següent formulari per inscriure't a l'esdeveniment:

O si ho prefereixes també tens l'opció de rebre més informació visitant-nos a les oficines de COELL, per email o per telèfon.